۶ - اردیبهشت - ۱۴۰۲
نوشتۀ عقاب علی احمدیامروز چهارشنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۲ ، گروهی از مردم تهران با استقبال پیکر پاک یکی از شهیدان آسوری ملت ایران، ژانی بت اوشانا که از ۳۹ سال و در جریان عملیات بدر در سال ۱۳۶۳ به شهادت رسیده بود، رفتند. در این مراسم، چند گروهان از ارتشیان به احترام این شهید والامقام، با نظم بسیار، به حالت خبردار در محل مراسم ایستاده بودند. ابتدا هم میهنان آسوری به آیین خود دعا خواندند و پس از آن، ایرانیان مسلمان که در این مراسم حضور یافته بودند، به آیین خود برای این شهید میهن خود، سوگواری کردند. یک مداح هم روضه ای در ستایش غمخواری یک راهب مسیحی در حق خانوادۀ حسین بن علی (ع) خواند که تاثر شدید حاضران را برانگیخت. گروه سرود ارتش هم با نظم بسیار قطعه هایی در تعزیت این شهید نواخت.

تصویری از شهید ژانی بت اوشانا
بخشی از وصیت نامۀ شهید ژانی بت اوشانا
مراسم سوگواری و رو.ضه خوانی برای شهید ژانی بت اوشانا ،
در حسینیۀ ستاد معراج شهدا
پیکر شهید ژانی بن اوشانا

نظر شما