۱۲ - اردیبهشت - ۱۳۹۹
نوشتۀ : شاهین زینعلی


اردشیر زاهدی

۱

مواضع اردشیر زاهدی در تأیید قدرت امروز ایران در منطقه، پیشرفت‌های نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران و مخالفت با تحریم و سیاست‌های ضدایرانی، ضدانسانی، زورگویانه و غیرقانونی آمریکا، از سویی ، شور و شوق گسترده و بسیار در میان ایرانیان و مخالفان تحریم برانگیخت، اما خشم برخی افراد و گروه‌ها را نیز به همراه داشت. سخنان زاهدی، وزیر امور خارجۀ دورۀ پهلوی و سفیر سابق ایران در آمریکا، در این خصوص تازگی ندارد و چندسالی است به صورت‌های گوناگون ابراز می‌شود؛ اما به اوج رسیدن فشارها علیه ایران، موجب شده تا صدای او نیز رساتر شده و شنوندۀ بیشتری پیدا کرده و سیل حمایت‌های ایرانیان را به سوی خود جلب کند. پس طبیعی است که جبهۀ ویرانی‌طلبان و جریان‌های ضدایرانی نیز واکنش شدیدتری از خود بروز دهند. یک نمونه ، حملات شدید سلطنت‌طلبان به او و خطاب قراردادنش با الفاظی چون خودفروخته، مزدور و امثالهم است .

۲

مواضع زاهدی در داخل نیز مخالفت برخی گروه‌ها را برانگیخت؛ از جمله کسانی که به عناوین گوناگون، گاه‌وبی‌گاه، مواضعی در مخالفت با توسعۀ قدرت نظامی و سیاست‌های دفاعی ایران در منطقه (به خصوص عراق و سوریه) اتخاذ می‌کنند و از بغض زیاد تا آنجا پیش‌رفته‌اند که یا از اساس نسبت به تحریم‌ها همدلی دارند و یا مخالفت با تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی علیه کشور را ” « مشروط » به شرط ‌و شروطی می‌کنند که در نتیجه با همدلی تفاوت چندانی ندارد .

۳

در این میان خشم و نفرت صادق زیباکلام از همه بیشتر، و اظهارات تند او در گفتگو با یکی از سایت‌های خبری که در آن اردشیر زاهدی را متهم به دورویی و تلاش برای بازپس‌گیری ملک و املاک احتمالی در ایران کرده، از همه جالب توجه‌تر است. اما به راستی چرا کسی مانند زیباکلام که چندسالی است خود را مدافع رضاشاه و پهلوی جلوه داده، تا این حد به کسی که نسبت خانوادگی با شاه سابق دارد، پدرش همراه رضاشاه برای نجات خوزستان جنگیده و خود او نیز سال‌ها وزیر امور خارجه و سفیر حکومت پهلوی بوده، تاخته و از مواضع  وی در دفاع از فرزندان ایران خشمگین شده است؟ طوری که به اظهارات نامعقول و عجیبی روی آورده که هرشنوندۀ عاقلی را به تأسف وا می‌دارد.

۴

اردشیر زاهدی نه سخن تازه و عجیب و غریبی بر زبان رانده و نه، اصلاً، او تنها و نخستین ایرانی ای است که از سیاست‌های امروز ایران در منطقه دفاع می کند و علیه تحریم موضع می‌گیرد. اما نقطۀ قوت او که مواضعش را برجسته می‌کند، همانا جایگاه وی در نظام گذشته است که قاعدتاً باید او را- مانند بسیاری دیگر از فعالان اپوزیسیون – از هر جهت رو در روی جمهوری اسلامی قرار دهد؛ اما شرافت و میهن‌پرستی وی مانع از درپیش گرفتن چنین رویه‌ای است و او آنجا که پای منافع ملی درمیان است ، هر اختلاف بزرگ و کوچکی را با حکومتی که موجبات از دست دادن موقعیت و تبعید وی را فراهم کرده، کنار گذاشته و به دفاع از میهن و کارگزاران امروزش می‌پردازد .

۵

درست در نقطۀ مقابل ، صادق زیباکلام هم از جهتی جایگاه ویژه‌ای برای خود دست و پا کرده است. او از یک سو خود را مدافع رضاشاه معرفی می‌کند، از موقعیت و جایگاه ایران در دورۀ پهلوی دوم می‌گوید و به موازات کسب اعتبار از این رهگذر، از قلب پایتخت ایران به مخالفت با ایران و قدرت منطقه‌ای آن دست می‌زند و تحریم‌های آمریکا علیه کشور را تأیید می‌کند. طبیعی است که در این شرایط صدای او رساتر از بقیۀ هواداران تحریم ایران از سوی آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی منطقه، به خصوص عربستان سعودی و امارت های متحد عربی، شنیده ‌شود و جریان‌های ضدایرانی در سراسر منطقه و جهان برای او شأن و جایگاه ویژه‌ای قائل شوند .

صادق زیباکلام

۶

این چکیدۀ پروژه‌ای است که صادق زیباکلام برای خود تعریف کرده و به اعتبار آن به اصطلاح «پهلوی دوستی» اش، در داخل نیز بخشی از افکار عمومی را با خود همراه ، و ضدیت با قدرت دفاعی و تحریم ایران را برای ایشان موجه جلوه می‌دهد؛ پروژه‌ای که در کنار رسانه‌هایی مانند شبکۀ تلویزیونی من وتو، از دو سو افکار عمومی را در ایران زیر ضرب گرفته و تلاش دارد آن را با سیاست‌های ضدایرانی همراه کند. متأسفانه حمایت این بخش از جامعه از او تا به امروز به نسبت روندی رو به رشد داشته و او را در کنار بیان عوام‌زده و پوپولیستی‌اش تبدیل به یک « سلبریتی» سیاسی کرده است.

۷

اما این پروژه ناگهان به مانع محکمی برخورد می‌کند و آن اردشیر زاهدی است؛ کسی که از جهت نزدیکی به خاندان پهلوی و شخص محمدرضاشاه ، امثال صادق زیباکلام (انقلابی و پهلوی‌ستیز گذشته) را یارای مقابله با او نیست ، به اشاره‌ای، پروژۀ او را بی‌اثر می‌کند. به تعبیری او هرچه در این راه می ریسد، اردشیر زاهدی آن را با چند جمله پنبه می‌کند؛ کما اینکه این امر با مصاحبۀ اخیر زاهدی اتفاق افتاد. پس جای تعجب نیست ، اگر عمق خشم، کینه و نفرت صادق زیباکلام از اردشیر زاهدی از همه مخالفانش بیشتر باشد .

#اردشیر_زاهدی

برگرفته از : کانال جهان یک ایرانی / شاهین زینعلی

نظر شما