۱۹ - فروردین - ۱۳۹۹
نوشتۀ : عقاب علی احمدی


در این روزها که با تحریم اقتصادی ایران و کندشدن چرخ اقتصاد روبرو هستیم ، خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست با دشواری های کشنده ای روبرو هستند ؛ از فراهم کردن نان بخور و نمیر تا دارو و مهمتر از همه ، مواد ضدعفونی کننده و ماسک و دستکش. پس از آغاز همه گیری، چند سازمان مردم نهاد (N.G.O  )، کوشیدند به خانواده های زیر پوشش خود ، شیوۀ درست شستن دست ها و راه های ضدعفونی کردن و پاکیزه نگه داشتن خود در برابر آلودگی را آموزش دهند . در کنار این کار، این سازمان ها بسته های مواد و وسایل ضدعفونی کننده مانند اسپری الکلی ، ماسک ، دستکش ، صابون مایع ، مسواک و خمیردندان، و کالاهای فرهنگی مانند پیک نوروزی، مدادرنگی، تخم‌مرغ برای رنگ‌آمیزی و گواش به آنها هدیه کردند.

با توجه به طولانی شدن دوران قرنطینه و راه نیافتادن کارهای اقتصادی، این سازمان ها برای یاری رسانی به مردم حاشین نشین و محروم با دشواری های بسیاری روبرو هستند. بر ما ایرانیان است که در این روزهای سخت، به همکاری خود با سازمان های مردم نهاد، موسسه های نیکوکاری و خیریه، و سازمان های های دولتی یاری رسان همچون جمعیت هلال احمر ایران و سازمان بهزیستی ادامه دهیم تا این سازمان ها و نهادها بتوانند از مردم محروم در برابر خطر آلودگی به ویروس کرونا و بیماری کووید ۱۹ حمایت کنند .

در زیر اطلاعات مربوط به شماره حساب و شماره کارت بانکی سازمانها و نهادهای یاری رسان را برای آگاهی هم میهنان می آوریم :

  1. حساب سپهری به شماره ٠٢٩٩٩٩٩٩٩٩٠٠۴ و یا شماره کارت ۶٠٣٧۶٩١٩٩٠٣١١٠٧٨،  به نام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی نزد بانک صادرات ایران
  2. شماره حساب مشارکت های مردمی نزد بانک مرکزی ۴۱۰۱۰۳۴۵۴۱۹۰۱۹۰۵ ، شماره کارت مجازی حساب مشارکت های مردمی نزد بانک مرکزی ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۰۷۰۷۰۷۵ ، به نام سازمان بهزیستی کشور
  3. شماره کارت بانک ملت ،  6104337593919424 ، شماره حساب ۵۵۰۸۹۶۶۲۱۷ ، به نام جمعیت امداد دانشجویی امام علی
  4. شماره حساب  ۱۹۷۸۰۰۱۵۹۹۱۱ ، شماره کارت  ۱۶۸۶ – ۳۰۰۷ – ۱۰۱۲ – ۵۸۹۲ ،  به نام جمعیت دفاع از کودکان کار
  5. شماره حساب ۰۲۰۸۷۹۱۹۲۹۰۰۵ در بانک ضادرات ایران، و کارت بانک شمارۀ ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۰۰۱۵۵ ، به نام موسسۀ خیریۀ رفاه کودک

به یاد داشته باشیم ، برای بریدن زنجیرۀ آلوده شدن شهروندان ، ماندن همۀ ایرانیان در خانه لازم است . هر یک نفر که ناگزیر باشد برای کار و درآمد برای زندگی روزمره از خانۀ خود بیرون بیاید ، زنجیرۀ آلودگی و بیماری را پیوند و گسترش می دهد .

بکوشیم ، با هر مبلغ که در توان ماست ، به یاری تهیدستان بشتابیم و کمک های مادی خود را هرچند ناچیز و کم ، به حساب نهادها و سازمان های یاریگر محرومان واریز کنیم.

                                                                                                                نوزدهم فروردین ۱۳۹۹

نظر شما