۱۶ - آذر - ۱۳۹۴


 

 

In the  Territory  of the  White  Eagle-cover

در سرزمین عقاب سپید

( یازده  گفتگو با ایران شناسان لهستانی )

گفتگوکننده : آیدین فرنگی

چاپ اول : ۱۳۹۴
۲۲۴ صفحه – ۲۰۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات هزارکرمان – ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱  و  ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

نشانی پایگاه ( سایت ) فروش اینترنتی  :  http://www.hazarekerman.ir 

نظر شما