۱۶ - فروردین - ۱۳۹۸
نوشتۀ : مهرداد میرسنجری


 

 

 

جناب آقای فرهنگ و  تمدن سنج   !!

سنجش میزان فرهنگ یک استاد تمام دانشگاه تهران حقوق بگیر از جیب مردم ایران نه، بلکه یک شهروند سادۀ ایرانی به وفاداری اش به ریشه اش، به مادر میهنش و به کشورش است.

چه می توان نام گذاشت بر کسی که نمایش می دهد ، نمی خواهد برای احترام به فرهنگ ملت های دیگر از روی پرچم اسرائیل و آمریکا رد شود و از نردۀ کنار آن آویزان و رد می شود و از خود فیلم می گیرد و ‌منتشر می کند و هم زمان همۀ تریبون های کشور و دوربین های صدا و سیما در اختیارش قرار می گیرد که به ایران باستان، نوروز و چهارشنبه سوری و نژاد آریایی و زبان ملی فارسی و تمامیت سرزمینی ایران هر لجن پراکنی که می خواهد بکند. جای دیگر بگوید یک تار موی … را به صد تا  کورش و داریوش و تخت جمشید نمی دهم و بعد برای قدر شناسی از این همه امکانات در اختیار، وظیفۀ دولت بنفش در مدیریت پسماندهای شهری و کنارگذاشتن کمی از پول های اختصاصی مسلمانان جهان برای رفاه ایرانیان و وارد کردن دستگاه های بازیافت و … را و در کل گناه آلودگی و نابودی محیط زیست ایران را بچسباند به ملت مظلوم ایران و فرهنگ و تمدن ایرانی و نژاد آریایی و زبان فارسی و اندیشه ایرانشهری !!!

چگونه میهن پرستی آمریکایی ها و انگلیسی ها و اسراییلی ها خوب و قابل احترام است ؛ ولی میهن دوستی ایرانیان را به نژادپرستی و شووینیسم ترجمه می کنید ؟!

حنای شما دیگر رنگ ندارد، آقای جهان وطن چپول اصلاح طلب بی وطن خود غیرایرانی پندار.

راستی بد نیست کمی از اسناد سری آزادشده انگلستان در سال ۲۰۰۶ میلادی بگویی که، «  چرا نخست‌وزیر بریتانیا هارولد ویلسون، در سال ۱۳۵۳، آن همه تلاش کرد که توی جوان ۲۶ ساله عضو سازمان مجاهدین خلق را از زندان شاه آزاد کند ؟! »

به راستی که ایرانی بودن و عشق به مادر میهن، لیاقت و شرف می خواهد که شایستۀ هر دد و گرگ اهریمنی و انگلیسی زادۀ انیرانی نیست .

 

وقتی آلوده کردن محیط زیست ، به بهانه ای برای یورش صادقزیباکلام به ایران و ایرانی می شود !

 

صادقزیبکلام در حال ردنشدن از روی پرچم آمریکا و پرچم اسرائیل

 

برگرفته از : صفحۀ اینستاگرام مهرداد میرسنجری ( با ویرایش )

نظر شما