بایگانی مربوط به دسته‌ی بيانيه

بیانیه ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران درباره ی حمله به «حامد عطایی»
۲۸ - فروردین - ۱۳۹۵
نامه ی انجمن آبخیزداری ایران در اعتراض به « طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی »
۳۰ - بهمن - ۱۳۹۴
نامه ای به عمو فیتیله ای های غمگین این روزهایمان
۲۳ - آبان - ۱۳۹۴
بیانیه ی بنیاد فردوسی در واکنش به دست‌اندازی حکومت باکو : « نظامی گنجوی متعلق به فرهنگ ایران است ! »
۳۰ - شهریور - ۱۳۹۴
تلویزیون بی .بی. سی، نفرت پراکنی قومی و طرح تجزیه ی ایران
۴ - مرداد - ۱۳۹۴
تهدید یکپارچگی سرزمینی و ملی ایران در برنامه ی «پرگار» بی .بی .سی را محکوم می کنیم !
۱۱ - تیر - ۱۳۹۴
بیانیه ی دانشجویان آذری زبان برای همدردی با هم میهنان ارامنه و محکومیت حکومت فاشیستی ترکیه
۳ - اردیبهشت - ۱۳۹۴
نامه ی جامعه ی وکیلان ایران به مجلس شورای اسلامی
۲۸ - فروردین - ۱۳۹۴
نامه ی دانشجویان ارمنی به دکتر حسن روحانی
۲۲ - فروردین - ۱۳۹۴
نامه ی مشترک به اتحادیه ی اروپا درباره ی دستگیری نبیل رجب در بحرین
۲۰ - فروردین - ۱۳۹۴