بایگانی مربوط به دسته‌ی جستارها

داعش ابزار مفیدی برای تضعیف تسلط تهران بر خاورمیانه است !
۱۲ - شهریور - ۱۳۹۵
کودتای ترکیه : متن و حاشیه
۲۲ - مرداد - ۱۳۹۵
سرهنگی به نام «قذافی » خواب بانک ها را آشفته کرده بود !  
۴ - تیر - ۱۳۹۵
عید نوروز و جشن بزرگ فیروز جم
۱ - فروردین - ۱۳۹۵
جهان در یک سراشیبی قرار دارد که نقشه ی جهان را تغییر خواهد داد !
۲۱ - اسفند - ۱۳۹۴
« آذربایجان » در  اطلس ها و  متـن های رسمی عثمانی
۱۳ - آذر - ۱۳۹۴
در تجزیه ی عراق ، بازنده ی اصلی ، سنی ها هستند ! ( گفتگو با احسان هوشمند )
۲۳ - شهریور - ۱۳۹۴
اگر دانایان خاورمیانه چاره ای نیاندیشند ، خون خواهد بارید !
۱۹ - مرداد - ۱۳۹۴
گزارش کنسول آلمان در تبریز از نسل‌کشی ارامنه
۴ - اردیبهشت - ۱۳۹۴
چه کسی، بعد از این همه [مصیبت]، امروز، از «قتل عام» ارمنی ها سخن می گوید؟
۳ - اردیبهشت - ۱۳۹۴