۲۱ - فروردین - ۱۳۹۶


Mohammad-Heydari

بازگشت همه به سوی اوست

در روز پنج‌شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۶ ، از ساعت ۳۰ : ۱۵ تا ۱۷ روز در مسجد امیرالمومنین واقع در تهران – خیابان جلفا ـ پایین تر از میدان کتابی ( ضلع جنوبی پل بزرگراه همت ) – خیابان شهید مجتبایی – انتهای خیابان دیانا به یاد  محمد حیدری ، صاحب قلم سرفراز و دلاور روزگارمان  گرد  می آییم .

انتشارات سمرقند – انتشارات آرتامیس – انتشارات هزارکرمان

نظر شما