۱۷ - مهر - ۱۳۹۱
عقاب علی‌احمدی


 

زندگی‌نامۀ دکتر محمد مصدق (فولاد قلب)

نوشته: مصطفی اسلامیه

چاپ اول: ۱۳۸۱؛‌ چاپ دوم: ۱۳۸۹

 ۵۴۴ صفحه – ۹۵۰۰ تومان

ناشر: انتشارات نیلوفر – تلفن: ۶۶۴۶۱۱۱۷

پژوهشگر مؤلف این کتاب کوشیده است بر اساس پاره‌ای از اسناد موجود از زندگی و کارنامۀ دکتر محمد مصدق، زندگی‌نامۀ او را تدوین کند. او برای این کار بر اساس رویدادها و دوره‌های مهم زندگی دکتر محمد مصدق، زندگی‌نامه را بخش‌بندی کرده است. او در صفحات این کتاب، زندگی دکتر مصدق را از لابه‌لای کتاب‌هایی چون « خاطرات و تألمات » ،‌ « رنج‌های سیاسی دکتر محمد مصدق »، « مصدق در محکمۀ نظامی »، « دکتر مصدق در دادگاه تجدیدنظر نظامی »،‌ « نامه‌های دکتر مصدق »، « در کنار پدرم، مصدق »، « دکتر مصدق و نطق‌های تاریخی او »، « نطق ‌های و مکتوبات دکتر محمد مصدق » پی‌ می‌گیرد تا تصویری از این چهرۀ بزرگ ملی‌گرای ایرانی به دست دهد.

او در جای جای کتاب، برای روشن‌شدن موارد ابهام، از کتاب‌ها و دوره‌های مجلات و آثار سیاسی در ارتباط با دوره‌های زمانی زندگی دکتر مصدق بهره گرفته است و توضیحاتی سودمند در پای صفحات آورده است. تاکنون از زندگی سیاستمداران ایرانی، به‌دلیل وجود دو عامل تهدیدکنندۀ «افسانه‌سازی» و «ترور شخصیت» در پیرامون آن، آنچه در دست بوده است، تصویری کژنماست که دو گروه شیفتگان و منکران را خشنود می‌ساخته است. این کتاب را می‌توان گزارشی نسبتاً دقیق و مستند از دوره‌های زندگی دکتر محمد مصدق دانست. این ،اما، گام نخست است تا در کتابی دیگر، مؤلف به نقد و ارزیابی بی‌طرفانه از زندگی سیاسی مردی بپردازد که حتی مخالفان او نیز به برتری‌های خیره‌کننده و درخشان او، در قامت یک میهن‌پرست زبدۀ ایرانی، اذعان دارند.

 

نظر شما