۱۷ - مهر - ۱۳۹۱
عقاب علی‌احمدی


 

من کبوتر تو نیستم

سروده: زهرا حیدری

چاپ اول: ۱۳۹۰

 ۷۲ صفحه – ۲۵۰۰ تومان

ناشر: نشر هزار – تلفن ۶۶۹۲۳۹۴۶

پس از کتاب « دیگر به ماه اعتقادی ندارم (دفتر شعر جوان، ۱۳۸۸) » این دومین مجموعه شعر زهرا حیدری است. شعرهای این مجموعه نشان‌دهندۀ چیرگی شاعر در فارسی‌سرایی و فارسی‌دانی اوست. در این کتاب، جلوه‌های عشق و فراق به زیبایی به شعر درآمده‌اند؛ با این‌همه شاعر از دغدغه‌های اجتماعی نیز رها نیست و دلمشغولی‌های او به مسائل زندگی اجتماعی در شعرهای او دیده می‌شود. دو شعر از سروده‌های او را بخوانیم:

شعر اول:

کلماتت را چنان روانه کن

که نسیم‌های بین ما به رقص آیند،

و جنگل‌های پشت سرم جان بگیرند

و نگاهت را چنان، که همۀ قوها

در حاشیۀ دریاچه‌های همین حوالی،

آشیانه بسازند؛

حالا که پیدایت کرده‌ام

پیراهنت را به نیل می‌دهم

تا همۀ آب‌های زمین

در خوشبختی‌ام سهیم شوند…

شعر دوم:

 تو در کجای این‌همه دلتنگی‌

و من کجای این‌همه تردیدم؟

پس و پیش می‌کنی

 کلمه‌ها و گام‌ها را

و در تنگنای معنا

در پی قاموس‌های تازه‌ای!

باران می‌بارد

آفتاب می‌شود

دستت به هیچ رنگین‌‌کمانی نمی‌رسد.

 لحظه‌ها در انفجارهای روزمره، دود می‌شوند

 و تو

در آرزوی معادنی سرشار

گردن‌بندی را که قول داده بودی، از یاد برده‌ای!

در کتاب « من کبوتر تو نیستم »، ۵۹ شعر از سروده‌های زهرا حیدری آمده است.

 

نظر شما