۲۸ - خرداد - ۱۳۹۵


 

 

پوستر بزرگداشت « روز 28 خرداد ، روز جهانی مبارزه با بیابان زایی در ایران »

پوستر  بزرگداشت « ۲۸ خرداد ، روز جهانی بیابان زدایی »

نظر شما