۱۲ - فروردین - ۱۳۹۴


 

Sizdah   Be   Dar  Celebration

۱. پیش از به راه افتادن ، یک یا دو کیسه ی پلاستیکی بزرگ برای ریختن زباله های ی تر و خشک «سیزده به در » همراه داشته باشیم تا ناگزیر از رهاکردن زباله های در  کوه و دشت و  تپه ها نشویم .
۲. در کنار درخت ها  آتش روشن نکنیم .
۳. پس از ترک جایی که در آن «سیزده» را به در می کنیم ، آتش را خاموش  کنیم .
۴. همه ی زباله های خشک ، مانند پلاستیک ، کاغذ ، ظرف های یک بار مصرف یونولیتی ، و قوطی های فلزی یا ورقه های آلومینیومی را  که پس از خوردن خوراک و نوشابه بر جای می مانند ، برداریم و در کیسه های پلاستیکی بریزیم ؛ چون اگر هر یک از آن چیزها در طبیعت رها شوند ، برای ده ها و صدها سال  ، آن را آلوده می کنند .
۵. برای روشن کردن آتش ، از خانه زغال برداریم تا ناچار نشویم شاخه های درختان را بشکنیم .
۶. کیسه های زباله را در نزدیک جوی آب یا رودخانه نگداریم ؛ چون ممکن است در یک لحظه زباله ی درون آن به آب بریزد و آب را آلوده کند .
۷. سبزه ی سفره ی هفت سین را در دشت و تپه رها کنیم تا نهشته ی آن به طبیعت برگردد .

نظر شما