۱۹ - بهمن - ۱۳۹۳
عقاب علی احمدی


goshe-penhan-moahabad1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گوشه های پنهان توطئه برای تجزیه ی مهاباد

پژوهش : پیمان حریقی بوکانی – هوشنگ طالع

چاپ اول : ۱۳۸۹ ؛ چاپ دوم : ۱۳۹۳

۲۹۲ صفحه – ۱۲۵۰۰ تومان

ناشر: انتشارات سمرقند – تلفن ۸۸۳۱۴۶۱۲ – ۰۲۱

 

هنگامی که در سوم شهریورماه ۱۳۲۰ سربازان سه ارتش اشغالگر انگلستان ، اتحاد جماهیر شوروی و ایالت های متحد آمریکا به ایران پای نهادند ، کمتر سیاستمداری می توانست پیامدهای شوم و دامنه دار این اشغال را که برای دهه ها – و تا به امروز – ایران و ایرانیان را دچار شائبه های پراکندگی و تفرقه کرده است ، پیش بینی کند . یکی از این پیامدهای شوم ، «  پروژه ی دولتسازی روسیه شوروی در ایران » بود . در این روند ، در استان آذربایجان یکی از اعضای پیشین «  حزب عدالت ایران » [ ۱ ] به نام سیدجعفر جوادزاده ( جعفر پیشه وری ) که به دلیل فعالیت های کمونیستی در زمان رضاشاه پهلوی دوره ای را به عنوان زندانی سیاسی سپری کرده بود ، ماموریت یافت تا دولتی پوشالی و دست نشانده ی روسیه ی شوروی تاسیس کند . در استان کردستان ، با خودداری سیاست ورزان ایرانی  کرد از پذیرش چنین ننگی ، روس ها یک گرجی تبار به نام « قاضی محمد » را که آخوندی سنی مذهب بود ، برای پیشبرد مقاصد خود برگزیدند [ ۲ ] . پیشه وری در آذربایجان با یاری گروهی بزرگ از رانده شدگان به ظاهر ایرانی از اران ( جمهوری آذربایجان ) [ ۳ ] و اسلحه ی روس ها و میدانداری رئیس جمهور آذربایجان شوروی ، میرجعفر باقراف  و قاضی محمد در بخشی کوچک از سرزمین های کردنشین دولت هایی را تاسیس کردند  که در راستای اهداف اتحاد جماهیر شوروی و با شیوه ی دولت پتن در فرانسه آغاز به کار کردند . پیش از آن ، در جبهه ی نبرد آلمان و فرانسه با خیانت پلیس استان ویشی در جنوب فرانسه  ، مارشال پتن دولتی دست نشانده ی آلمان تاسیس کرده بود که تا واپسین روزهای جنگ جهانی دوم ، امربر دولت رایش سوم بود . تاریخ جنبش مقاومت ضدفاشیستی فرانسه در این دوران با خون فرانسویانی نوشته شد که ننگ امربری دولتی دست نشانده و بی ریشه در فرانسه ، درد و رنج اشغال کشورشان را صدچندان کرده بود .

در ایران نیز پایداری در برابر اشغالگران و مزدوران آنها به شیوه های گوناگون آغاز شد و تا پایان فتنه انگیزی ها در این دو استان ادامه یافت [ ۴ ]. کارنامه ی خنده آور این دو دولتک دست نشانده که در مطبوعات و کتاب های خاطرات سیاسی سیاستمداران و فعالان ایرانی بازتاب یافته ، آیینه ی عبرت برای همه ی کسانی است که با ساده انگاری می پندارند با یاری جستن از دولت های بیگانه می توان به « دموکراسی » و « آمایش قدرت سیاسی » دست یافت .

کتاب « گوشه های پنهان توطئه برای تجزیه ی مهاباد » که دستاورد پژوهش دو تن از پژوهشگران معاصر ایرانی است ، از آثاری است که مطالعه ی آن برای پژوهش در زمینه ی چگونگی شکل گیری و فرجام «غائله ی مهاباد» بایسته است . پژوهشگران مولف این کتاب با ارائه ی اسناد مهم نشان داده اند که عزم اتحاد شوروی برای جداکردن این بخش از ایران ، عزمی جدی بوده است و پرده از روی خواسته های پنهان این دولت استعمارگر برداشته اند . برای آشنایی بیشتر خوانندگان با این کتاب ، به فهرست این کتاب نگاهی می اندازیم :

پیشگفتار

گفتار نخست : سیاست روسیه در راستای تجزیه ی ایران

گفتار دوم : اشغال ایران در جریان جنگ جهانی دوم

گفتار سوم : تلاش [ دولت های اشغالگر ایران ] برای گرفتن امتیاز نفت

گفتار چهارم : فرمان برای تجزیه

گفتار پنجم : تلاش در راه تجزیه ی ایران : بخش یکم : فرقه ی دموکرات آذربایجان ؛ بخش دوم : فرقه ی دموکران کردستان و جمهوری نافرجام مهاباد

گفتار ششم : کشمکش آشکار و پنهان دو مخلوق شوروی

گفتار هفتم : [ موجودیت] هر دو فرقه در گرو امتیاز نفت

گفتار هشتم : نیروهای ارتش سرخ از ایران بیرون رفتند

گفتار نهم : فریب خورده  و رهاشده

پیوست ها :

پیوست شماره ی یک : منشور یا وصیت نامه ی پتر

پیوست شماره ی دو : قرارداد سه جانبه

پیوست شماره ی سه : توسعه ی کمک های اقتصادی و فرهنگی به اهالی آذربایجان جنوبی [ ؟؟!!]

پیوست شماره ی چهارم :اعلامیه ی سه دولت در باره ی ایران

پیوست شماره ی پنج : فرمان کمیته ی دفاع دولتی در باره ی انجام اکتشاف نفت و حفاری در مناطق اشغالی

پیوست شماره ی شش : اقدامات برای ایجاد جنبش تجزیه طلبی در آذربایجان جنوبی [ ؟! ] و دیگر استان های شمالی ایران

پیوست شماره ی هفت : دستورالعمل محرمانه ی شوروی در مورد انجام ماموریت ویژه در سراسر آذربایجان جنوبی [ ؟! ] و استان های شمالی ایران

پیوست شماره ی هشت : بیانیه ی کومله در باره ی امتیاز نفت

پیوست شماره ی نه : ابراز تنفر بزرگان کرد از کرده های قاضی محمد و …

پیوست شماره ی ده : دادخواهی از قاضی محمد

پیوست شماره ی یازده : درخواست پادافره برای خائنین

پیوست شماره ی دوازده : درخواست پیگرد عوامل فرقه ی دموکرات کردستان

پیوست شماره ی سیزده : درخواست پیگرد خائنین به میهن

پیوست شماره ی چهارده : درخواست بازرگانان و پیشه وران منطقه برای مجازات خائنین

پیوست شماره ی پانزده : درخواست صدور حکم محکومیت قاضی محمد و …

کتابنامه

نمایه

تصویرها

بررسی مطالب و اسناد کتاب مهمترین واقعیتی را که برملا می کند، کوته نظری و تنگ نظری دیدگاه هایی رعیتی و عشیره ای حاکم بر قاضی محمد و همپالکی های او در برخورد به واقعیت های پیوندهای راستین و ناگسستنی « تیره ایرانی کرد » با دیگر « تیره » های سازنده ی ملت ایران و فرهنگ آن است . در این زمینه توجه به دو بخشنامه ی حزب موسوم به کومله ، نشان دهنده ی این کوته بینی شگفت انگیز است . در سال ۱۳۲۳ به اشاره ی روس ها ، سازمان کومله با بخشنامه ای ، به نیت گسلانیدن پیوندهای فرهنگی کردستان با ایران ، نام ماه های تقویم سال خورشیدی را تغییر داد :

                                               تقویم پیشنهادی سازمان کومله

نام‌های ایرانی نام ماه‌های ساختگی کومله معنای فارسی (بر اساس فرهنگ کردی به فارسی هژار)
فروردین خاکه لیوه اوایل بهار
اردیبهشت بانه مه ر ییلاق
خرداد جو زردان موسم دروی جو (زرد شدن جو)
تیر پووشپه ر موسم دروی گیاه
امرداد گلاویژ توده درویدۀ غله
شهریور خه رمانان موسم برداشت محصول
مهر ره زبه ر موسم انگور رس
آبان خه زه لو ه ر برگ‌ریزان
آذر سه رماوه ز شروع سرما (هژار برای این واژه معنی فارسی نیاورده است)
دی به‌فر انبار شروع بارش برف (هژار برای این واژه معنی فارسی نیاورده است)
بهمن ریبه ندان راه بندان
اسفند ره شه مه موسوم جفت گیری گربه

نمونه ی دوم موضعگیری سازمان کومله در برابر آزمندی سیری ناپذیری دولت روسیه ی تزاری در درخواست امتیاز نفت شمال است که در روزهای اشغال ایران روی داد . نگاهی به مفاد بیانیه ی کومله در باره ی این ماجرا ، نشان دهنده ی رویه ی تسلیم طلبی و بی مقداری این گروهک  در برابر طمع ورزی های روسیه ی شوروی است که استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را بازیچه ی خود ساخته بود .

                         بیانیه ی کومله در روز دوم آبان ماه  ۱۳۲۳  در رابطه با امتیاز نفت شمال

                                                           به نام یزدان بزرگ و متعال

اطلاعیه ی شماره ی ۳۱۲ روز ۲ / ۸ / ۱۳۲

در این روزها رادیو و مطبوعات ایران اعلام کردند که حکومت اتحاد شوروی ، به منظور استخراج نفت ، درخواست نمود که مناطقی در شمال در اختیارش قرار گیرد و به امتیاز داده شود ، ولی حکومت نمک نشناس ایران ، نیکی های سه سال اخیر اتحاد شوروی را نادیده گرفته و این درخواست را رد کرده است .

ما  که در حدود سه میلیون نفر از ملتمان در تقسیم نادرست کردستان بزرگ ، داخل مرزهای ایران شده است  ، تا زمانی که این مرزها از میان کردستان برداشته نشده و حق مشروع ما ، به ما داده نشده است ،در تمام کشورهای ترکیه و ایران و عراق  خود را ذیحق می دانیم که در هر زمینه ای دخالت کنیم و آن را با زندگی خود بسنجیم .

بدین وسیله در مورد ادعای حکومت اتحاد شوروی و پاسخ حکومت ایران ، چند سطر ذیل را اعلام می داریم :

پاسخی که از طرف دولت ایران به نماینده ی اتحاد شوروی داده شده است ، به هیچ عنوان با منافع ملت های ایران هماهنگی ندارد ، بنابر این منفعت سه میلیون نفر مردم کرد نیز مورد نظر نبوده است . ملت کرد پس از تحمل این همه ظلم و ستم ، نمی تواند ببیند که درخواست دولتی همچون دولت اتحاد شوروی که پیوسته ارتقا سطح زندگی و سرفرازی ملت های کوچک را وجهه همت خود قرار داده است ، از سوی مرد نفهمی چون « ساعد » نخست وزیر ایران ، رد شود و زمینه ی اغتشاش در کشوری که سه میلیون کرد در آن ساکن هستند ، فراهم گردد .

«کومله.ژ.ک » به آگاهی حکومت اتحاد شوروی می رساند که ۹ میلیون نفر ملت کرد ، به ویژه کردهای ایران ، مخالف تصمیم حکومت ایران دایر بر ندادن امتیاز نفت شمال هستند و تحت هیچ عنوان ،با این نظر ، موافقت ندارند .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        آ . ل . ب . کمیته ی مرکزی کومله ژ.ک

در این روزها که گروهی از وابستگان تجزیه طلبان جنایتکار سازمان های تروریستی چون فرقه دموکرات کردستان و کومله ، در روز روشن ، دست به تاریخسازی های خنده آور می زنند و بر سر جنایتکاران مزدورروسیه ی تزاری آب توبه می ریزند ، خواندن این کتاب بسیاری از واقعیت های ناگفته در باره ی جریان تجزیه طلب در استان کردستان را بازگو می کند و کارنامه ی یک دولت پوشالی در مدت عمر ننگین آن را در اختیار علاقه مندان می گذارد [ ۵ ]. هواداران تاسیس « دولت های محلی » و « فدرالیسم جهان سومی » هم با خواندن این کتاب می توانند چشم اندازی از بهشتی خیالی به نام « دولت خودمختار » ، که در خیال خود ساخته و پرداخته اند ، بیابند و با پیامدهای راستین نمونه سازی های ناشیانه ی از پدیده های غربی و شرقی آشناتر شوند .

پی نوشت ها :    

۱. برای آشنایی با « حزب عدالت ایران » نگاه کنید به : باست ، اولیور ؛ خسروپناه ، محمدحسین . فرقه ی عدالت ایران . تهران ، انتشارات پردیس دانش با همکاری شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ، ۱۳۸۹

۲. برای آگاهی از گرجی بودن قاضی محمد نگاه کنید به این منابع : فتاح قاضی، خلیل. َتاریخچه ی خانواده قاضی در ولایت موکری . ناشر و ویراستار: قادر فتاح قاضی. تبریز، چاپ اول، ۱۳۷۸ ، ص ۱۰ ـ۴ ؛ ۲. همایون، سعید. پیشوای بیداری ‌(‌خاطرات سعید همایون). به کوشش: هاشم سلیمی. اربیل، موسسه چاپ و نشر ئاراس، ۲۰۰۶؛ .۳ هوشمند، احسان. «نگرشی جامعه‌شناختی به شکل‌گیری حزب دموکرات کردستان ایران‌» در مجله ی چشم‌انداز ایران، ویژه‌نامه ی کردستان همیشه قابل کشف، شماره ی ۲، پاییز ۱۳۸۴، ص ۷ .

۳. بیات ، کاوه . «مهاجرین شوروی : نخستین تجربه ی پناهندگی در ایران » در مجله ی گفتگو ، و  همچنین در «پایگاه ایرانچهر» با این نشانی : http://iranchehr.com/?p=3912

۴. برای آگاهی از کوشش های گسترده ی ایرانیان در مبارزه ی با دولت اشغالگر روسیه ی شوروی نگاه کنید به مقاله ی « مقاومت های ملی » نوشته ی کاوه بیات در فصل‌نامۀ فروزش، شمارۀ چهارم، پاییز ۱۳۸۸ ، رویه ۳۶ تا ۳۹ و در این نشانی : http://iranchehr.com/?p=310

۵. برای آگاهی از بخشی از کارنامه ی این دو دولتک همسایه ؟؟! نگاه کنید به کتاب : کردها و فرقه ی دموکرات ، گزارش هایی از کنسولگری آمریکا در تبریز ( دی ۱۳۲۳- اسفند ۱۳۲۵)  ، ترجمه : کاوه بیات . تهران ، انتشارات پردیس دانش با همکاری شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ، ۱۳۸۹.

نظر شما