۶ - دی - ۱۳۹۳


Emdad-e  Darouee

 

 

 

 

امداد دارویى (راهنماى داروشناسى براى همگان)

نوشته : دکتر محمدرضا توکلى صابرى

چاپ اول : ۱۳۹۳

۴۴٧ صفحه – ۲۲۰۰۰ تومان

ناشر : ثالث

با پیشرفت دانش پزشکی و شناخت بیتشر و بهتر از بیماری ها، روز به روز ، داروهاى بیشترى ساخته و در اختیار بیماران گذارده مى شود. شناخت این داروها براى مصرف درست آنها بسیار اهمیت دارد. «امداد دارویى» کتابى است در باره شیوه ی استفاده از داروها که به زبان ساده براى همگان نوشته شده است. در این کتاب به پرسش هاى بسیارى پاسخ داده شده شده است، مانند : چه چیزهایى را به پزشک بگوییم تا بهترین دارو را براى ما بنویسد؟ چه داروخانه اى را انتخاب کنیم و چه چیزهایى را از داروساز بپرسیم تا بتوانیم دارو را درست مصرف کنیم؟ پژوهش در داروسازى چگونه انجام مى شود؟ تفاوت داروهاى بى نسخه و با نسخه در چیست؟ چه موقع و چه مقدار از داروهاى تجویز شده استفاده کنیم؟ چگونه عوارض جانبى داروها را به کمترین مقدار برسانیم؟ گروه هاى گوناگون دارویى چه اثرهایى دارند و چگونه آنها را مصرف کنیم تا بهترین اثر را داشته باشند؟ در زنان آبستن، کودکان، و سالخوردگان مصرف داروها چگونه باید باشد؟ داروهاى ضدآبستنى را چگونه مصرف کنیم؟ چگونه ادعاهاى پزشکى دروغین و پزشک نما ها را بشناسیم؟ آیا استفاده از جایگزین هاى پزشکى و پزشکی مکمل براى تندرستی ما مفید است؟ با مسمومیت ها چگونه برخورد کنیم. چگونه به کودکان دارو بدهیم. آیا هومیوپاتى و داروهاى گیاهى موثرند؟ آیا انرژى درمانى یک روش پزشکى است؟ شیوه ی درست استفاده از شیر خشک و غذاى کودک چیست؟ و پاسخ به بسیارى از پرسش هاى دیگرى که ممکن است تا به حال برای شما پیش نیامده باشد.

«امداد دارویى» کتابى است در باره ی دارو ها و مرجعى است براى همه ی کسانى که مى خواهند داروها را درست مصرف کنند: پدران و مادرانى که مى خواهند به فرزندانشان دارو بدهند و یا به نوزادانشان شیر خشک بدهند و آموزگاران و دبیرانى که مى خواهند شیوه های بهداشتى و دارویى را به شاگردانشان آموزش دهند.

نویسنده در مقدمه ی کتاب می نویسد: « اگرچه داروها در کاهش درد و رنج ناشى از بیمارى ها نقش مهمى دارند، اما اگر درست تجویز و مصرف نشوند، عوارض زیادى را ایجاد می کنند. براى کمک به آگاهى و هماهنگى بیشتر بین سه زنجیره ی درمان، یعنى پزشک، داروساز، و بیمار، و براى آگاه ساختن حلقه ی انتهایى این زنجیره، یعنى بیماران، نگارنده تصمیم به نوشتن این کتاب گرفت. هدف کتاب حاضر، ارایه ی اطلاعات دارویى به افرادى است که هیچ گونه آموزش پزشکى ندارند. براى کسانى هم که چنین آموزشى را دارند، مى تواند براى تفهیم مطالب به نا آشنایان مفید باشد.»

روى هم رفته این کتاب ، براى پدران و مادران، دانش آموزان، دانشجویان، آموزگاران و دبیران، بهداشتیاران، و پرستاران و به طور کلى علاقه مندان به مسایل دارویى، و کسانى که مى خواهند اطلاعات اساسى را در باره ی داروها بدانند و یا مسایل مربوط به داروها را آموزش دهند ، کتاب سودمندی است .

نظر شما