۱۲ - فروردین - ۱۳۹۳
حسین زندی صادق


 

 

پوستری که امسال « سازمان های مردم نهاد » همدان برای فراخوان ملی برای نگاهبانی از زیستگاه ها طراحی و منتشر کرده اند .

پوستری که امسال « سازمان های مردم نهاد » همدان برای فراخوان ملی برای نگاهبانی از زیستگاه ها  در سیزده به در طراحی و منتشر کرده اند .

 

  در روز «سیزده به در »  که « جشن نیکی » است ، برای  نگاهبانی  از زیستگاه ها  :

۱. شکوفه ها  امید درختانند  ؛ آنها  را نچینیم !

۲. مراقب سبزه های تازه رسته  و  درختان کهن  ، که هر کدام  خانه  و  پناهگاه  جانداری است ، باشیم .

۳. سبزه  را  به  خاک  بسپریم  تا  بر غنای  آن  بیافزاید !

۴. به  گردش  که  می رویم  ، نه  چیزی  از طبیعت  برداریم  و  نه  چیزی  در آن  بر جای  بگذاریم !

 

تا  « سیزده به در »  روزی  باشد  که  سرسبزی  طبیعت  با  سبز جان  در آمیزد و این  سبزی  و  طراوت  تا  پایان  سال  در جان مان  بماند .

نظر شما