۲۹ - بهمن - ۱۳۹۲
عقاب علی احمدی


 

Repeated  words, Selected  articles 1970 - 2010

 

 

 

حرف های تکراری
نوشته ی ابراهیم حقیقی
چاپ اول : ۱۳۹۰
۱۷۶ صفحه – ۴۹۰۰ تومان
ناشر : انتشارات دید

کتاب « حرف های تکراری » در واقع مجموعه ای است از یادداشت های سفر ، مقاله ها ، مقدمه های ابراهیم حقیقی بر کتاب های خودش و دیگران و نقدها و بررسی های او از آثار یا نمایشگاه های هنری گرافیک ، عکاسی و نقاشی در درازای ۴۰ سال – یعنی از ۱۳۴۹ تا ۱۳۸۹ .
ابراهیم حقیقی در باره ی اینکه چرا چنین نام « گریزدهنده ای » بر کتاب نهاده شده است ، چنین می گوید : « با نگاهی دوباره هنگام جمع آوری و غلط گیری و یافتن ترتیب و توالی نوشته ها ، باز بر این اعتقاد پابرجا شدم که آدم همیشه یک موضوع یا مفهوم یا عقیده یا نظریه را تکرار می کند ، شاید با زبانی نوتر یا کلامی پخته تر یا شکلی تازه تر » و « به راستی بر این عقیده ام که چاپ و نشر دوباره ی نوشته های هر کس  تکرار است و به یقین تکراری . تنها این تفاوت را دارد که یکجا  گرد آمده اند و می شود دوباره و به آسانی به آنها رجوع و بازخوانی شان کرد . »
روایت ابراهیم حقیقی از کتاب خود ، این نوید را می دهد که خواننده ی علاقه مند ، چه هنرمند چه علاقه مند کنجکاو ، از لابلای نوشته ها ، روند روبه پیشرفت کار و آفرینش هنری یکی از چهره های برجسته ی گرافیک ایران را پی بگیرد ؛ از صفحه بندی مطبوعات و طراحی مطبوعاتی تا طراحی روی جلد  و نشانه ، و ساخت عنوان بندی فیلم و سریال و البته تدریس  هنر به دانشجویان  رشته ی هنر .

نظر شما