۳ - مرداد - ۱۳۹۲
عقاب علی احمدی


 

 

روی جلد کتاب « حمله ی هوایی  به الولید »

روی جلد کتاب « حمله ی هوایی به الولید »

 

 

 

 

حمله ی هوایی به الولید
نوشته ی : احمد مهرنیا
۲۶۴ صفحه – ۴۲۰۰ تومان
چاپ چهارم : ۱۳۹۰
ناشر : انتشارات سوره ی مهر – تلفن :  ۶۶۴۶۰۹۹۳  – ۰۲۱  و  ۶۶۴۷۷۰۰۱ – ۰۲۱

در تاریخ جنگی که کشور عراق به نمایندگی از سوی ابرقدرت ها علیه ایران به راه انداخت ، جنگاوران ایران ، بارها ، شگفتی آفریدند و به جهانیان نشان دادند که این گفته ی مشهور گزنفون ، سردار و تاریخنگار  یونانی که گفته است ، « ایرانیان : بهترین جنگجویان جهان » درست است . یکی از شگفتی های تاریخ جنگ عراق علیه ایران ، تکی است که در متن های نظامی از آن با نام های « عملیات اچ – ۳ » یا « یورش به الولید » یاد می شود . از آنجا که دولت عراق پس از دریافت ضرب شست نیروهای ایران در روزها و ماه های آغاز جنگ ، بخش بزرگی از هواپیماها و جنگ افزارهای خود را به پایگاهی در غرب این کشور –  در نزدیکی مرز خود با اردن – برده بود ، در  پانزدهم بهمن   ۱۳۵۹  و در شرایطی که چندماه از آغاز جنگ می گذشت ، سرتیپ جواد فکوری فرمانده ی بزرگ نیروی هوایی در نشست فرماندهان این نیرو ، انجام  عملیاتی برای نابودی این پایگاه دور از دسترس  را پیشنهاد کرد . این پیشنهاد به دلیل پیچیدگی آن با شگفتی فرماندهان حاضر در نشست روبه رو شد .  چنین بود که  فرماندهان ارتش ایران تصمیم گرفتند با طراحی یک  « تک »  پیچیده ی نظامی ، پایگاه تازه را نابود کنند . امروزه در تاریخ عمل های نظامی جهان ، این عمل در شمار مهمترین تک های نظامی جهان ، همچون یورش هوایی و برق آسای ارتش اسرائیل در سال های ۱۹۶۷ و  ۱۹۷۳ برای نابودی نیروهای نظامی کشورهای عربی و مصر جای دارد . در عمل  نظامی « اچ – ۳ » ، ۴۸ فروند هواپیمای عراق به همراه سه  آشیانه ی بزرگ هواپیما و دو دستگاه رادار و چندین پناهگاه بتونی هواپیما نابود شد .

در مقدمه ای که احمد مهرنیا بر کتاب « حمله ی هوایی به الولید » نوشته است ، نکته ای دیده  می شود که توجه به آن ، اهمیت  کار و پایمردی دلاورانی را که هشت سال با یک ارتش تا دندان مسلح جنگیدند ، روشن تر می سازد : او چنین می نویسد : « کمتر نیروی هوایی [ای ] در جهان وجود دارد که تاب تحمل بیش از چند ماه جنگ را داشته باشد ( نمونه ی اول : نیروی هوایی ویتنام و نمونه ی دوم : نیروی هوایی ایران ) . پس از تولد و به کارگیری نیروی هوایی در شکل مدرن آن ، یعنی از اواخر جنگ جهانی اول تاکنون تنها چند کشور تجربه ی  نبردهای هوایی طولانی را در پرونده ی خود به ثبت رسانده اند که این کشورها یا خود سازنده ی [ هواپیما و تجهیزات نظامی ] بوده و از قدرت اقتصادی قوی برخوردار بوده اند یا به شدت مورد حمایت مادی و تجهیزاتی قدرت های بزرگ قرار داشته اند . دلیل این امر ، هزینه ی بسیار گزاف جنگ های هوایی ، حساسیت و پیچیدگی تجهیزات ، فرسوده شدن سریع این نیرو و عوامل دیگری است که در این کتاب جای بررسی آن نیست . »

احمد مهرنیا  که خود از خلبانانی است که در روزهای جنگ ایران و عراق پروازهای جنگی و شناسایی بسیاری را انجام داده است ، برای نوشتن این کتاب ( و در حقیقت : پژوهش ) با بسیاری از  فرماندهان و خلبانان و کارشناسان نظامی در باره ی  عملیات نظامی « الولید » گفتگو کرده است تا بتواند گزارشی مستند از این عملیات به خوانندگان ارائه کند .

در کتاب مجموعه ای چشمگیر از عکس خلبانان شرکت کننده در این عمل نظامی و چند نقشه از مسیر انجام این عمل آمده است که ارزشی دوچندان به کتاب بخشیده است .

نظر شما