۱۴ - خرداد - ۱۴۰۲


الهۀ محمدی و نیلوفر حامدی

پس از حدود هشت ماه از بازداشت دو نفر از اعضای خانوادۀ روزنامه‌نگاری در کشور، در دو روز آینده دادگاه این دو خبرنگار روزنامه‌های شرق و هم‌میهن برگزار می‌شود. این دو فرزند جوان روزنامه‌نگاری پس از درگذشت خانم مهسا امینی بازداشت شدند. هرچند تاکنون دربارۀ مستندات طرح اتهام علیه این دو روزنامه‌نگار اطلاعات زیادی منتشر نشده ، اما اتهامات هر دو رسانه‌ای شده است. بخش قابل توجهی از همکاران این دو و روزنامه‌نگاران کشور در روزهای گذشته خواهان برگزاری علنی دادگاه این روزنامه‌نگاران هستند. بازتاب بسیار گستردۀ بازداشت این دو روزنامه‌نگار در سطح ملی و فراملی نمایانگر حساسیت افکار عمومی دربارۀ این دو و فرایند دادرسی و دادگاه آنهاست. در ماه‌های گذشته کشور شاهد بروز ناآرامی‌های گسترده‌ای بود. جدای از اینکه چه متغیرهایی در بروز و استمرار این وضعیت ایفاگر نقش بود و چرا هزینه‌های سنگینی نیز در این‌ باره بر ملت ایران وارد شد ، اما یک نکتۀ بسیار اساسی همچنان قابل طرح است که آیا امکان پرداخت هزینه‌های انسانی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی بسیار کمتری در مواجهه با این پدیده وجود نداشت؟

همچنین می‌توان پرسید که، آیا برای ترمیم شکاف و سرمایۀ اجتماعی بزرگی که آسیب دید و هزینه‌هایی که پرداخت شد، راه و روش مدبرانه‌ای در دسترس نبود؟ آیا از همۀ امکانات کشور و ظرفیت‌های موجود برای ترمیم و اصلاح بهره گرفته شد؟ برگزاری دادگاه دو روزنامه‌نگار بازداشتی به صورت علنی و مطابق مرّ قانون و آزادی هر دو روزنامه‌نگار یکی از فرصت‌های ترمیمی در اختیار مسئولان کشور است. امروز بیش از هر زمان دیگری ترمیم سرمایۀ اجتماعی نیاز ایران ماست. مواجهۀ کشور با انواع مسائل و مشکلات و آسیب‌ها و پرهیز از گرفتارشدن جامعه در گره‌های پیچیده، دیگر یکی از بدیهیات منطق حکمرانی مبتنی بر منافع ملی است. جایگاه ارجمند حرفۀ پرمخاطرۀ روزنامه‌نگاری برای گذر از این پیچ تاریخی در این شرایط حساس بر خیرخواهان کشور پوشیده نیست. نوع برخورد با این دو روزنامه‌نگار و انعطاف و تدبیری ویژه می‌تواند نه‌ تنها به آزادی این دو روزنامه‌نگار بلکه تزریق امید و اعتماد به این صنف منجر شود. چشم‌های بسیاری از خانوادۀ بزرگ روزنامه‌نگاران کشور و دیگر هموطنان، مشفقانه و نگران به دادگاه این دو دوخته شده است. امید است، به‌ زودی با درایت، تدبیر و قانون این پرونده ختم به خیر شود.

برگرفته از : روزنامۀ شرق، ۷ خرداد ۱۴۰۲ (با ویرایش)

امکان نظردهی برای این مطلب وجود ندارد.