۲۸ - خرداد - ۱۳۹۹


اظهار نظر غیرمسئولانۀ آقای غنی نظری ، نمایندۀ خلخال در خصوص چگونگی برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط رئیس جمهور، مایۀ بسی تأسف و تعجب است. او به این دلیل به برکناری وزیر معترض است که چرا «تنها وزیر ترک آذربایجانی از کابینه اخراج شده است»!!

بدیهی است نمایندۀ مجلس می‌تواند در مورد لیاقت و شایستگی وزیر اظهارنظر نماید ؛ اما نمی‌تواند به دلیل تعلقات قومی و قبیله‌ای از او دفاع کند. هر شخص می‌تواند وزیر باشد و یا وزیر باقی بماند؛ اما فقط به واسطۀ لیاقت و کاردانی و شایستگی نه به واسطۀ آذربایجانی و یا خراسانی و یا کردستانی بودن. قوم‌گرایی آفتی است که غنی نظری بدان دچار شده است. ایجاد مرزبندی‌های تصنعی بین آحاد ملت ایران، اختلافات قومی و قبیله‌ای و بر هم زدن وحدت و وفاق ملی، دقیقاً همان چیزی که سال‌هاست توسط بی‌بی‌سی و برخی تلویزیون‌های ماهواره‌ای تبلیغ می‌شود. آقای غنی نظری اگر به همان قانون اساسی که بدان سوگند می‌خورد رجوع کند، خواهد دید که در جای جای قانون اساسی بر وحدت و وفاق ملی تأکید شده است. ایرانیان از دیرباز زیر لوای یک پرچم و تحت عنوان ملت ایران شناسایی شده اند. غنی نظری که عنوان دکتری را نیز یدک می‌کشد، نه اطلاعی از پیامدهای ناگوار قوم‌گرایی دارد، نه درک درستی از تاریخ اجتماعی ایران دارد و نه تحلیل صحیحی از نقش اقوام و تیره های ایرانی در انسجام ملی. او بر جایی نشسته که زمانی، بزرگانی همچون مصدق نشسته بودند. اگر آقای غنی نظری به جایگاه خطیر مجلس واقف نشود، ملت شریف ایران و اهالی ایران‌دوست خلخال او را بدین امر مهم واقف خواهند کرد. غنی نظری به دلیل رویکرد قوم گرایانۀ خود، یا باید از پیشگاه ملت ایران و اهالی نجیب خلخال عذرخواهی کند و یا باید استعفا بدهد. خانۀ ملت جای نفرت پراکنی قومی نیست.

 خلخال –  25  اردیبهشت ۱۳۹۹

برگرفته از : کانال آذری‌ها؛ صدای مردم آذربایجان

نظر شما