۳ - تیر - ۱۳۹۸


 

 

تبارشناسی فرمانروایی های قفقاز در دوران باستان

  ( هخامنشی ، اشکانی ، ساسانی )

نوشتۀ : علی   علی بابایی درمنی

چاپ اول : ۱۳۹۸
۵۴۰ صفحه – ۸۶۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات هزار کرمان – تلفن : ۶۶۹۲۳۹۴۶  و   ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

نشانی پایگاه ( سایت ) هزارکرمان برای خرید اینترنتی : www.hazarekerman.ir

نظر شما