۲۹ - اسفند - ۱۳۹۶


 shahname-pajohesh-961227

شاهنامه و پژوهش‌های تازه

نوشتۀ : غزال دبیری، اولگ ‌گرابار، ماریانا شِرو سیمپسون، گالینا لاسیکووا و مریم‌ نعمت طاووسی

ترجمۀ : محمود فاضلی بیرجندی

چاپ نخست : ۱۳۹۲؛ چاپ دوم : ۱۳۹۷

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان؛ ۱۳۶ صفحه

تهران : نشر پایان – تلفن : ۰۹۱۹۴۹۴۷۶۸۸

کتاب «شاهنامه و پژوهش‌های تازه؛ پیرامون تاریخ نگاری، هنر و جامعۀ ایرانی» مجموعۀ پنج مقاله و حاصل پژوهش‌های چند تن از محققان ایرانی و اروپایی است که با ترجمۀ محمود فاضلی بیرجندی انتشار یافته و اینک به چاپ دوم رسیده است . در زیر به فهرست مقاله های این کتاب می اندازیم :

۱.شاهنامه متعلق به روزگار سامانیان است یا غزنویان ؟

۲.چرا شاهنامه نگارگری شد ؟

۳.سیاووش و ایزد نباتات

۴.سفر کعبۀ اسکندر به گزارش نگاره های شاهنامه

۵.هوشنگ اژدهاکُش در دربار پادشاهان صفوی

آشنایی با این دست از پژوهش ها که یادآور جایگاه بلند شاهنامۀ فردوسی در ادبیات جهان و پژوهشگران ادبیات است ، چشم انداز گسترده تری از جهان شاهنامه را در برابر دیدگان ایران می گشاید .

نظر شما