۲۱ - دی - ۱۳۹۶


سادیسم (Sadism) یا دگرآزاری یا تمایل به آزاررسانی دیگران، در طبقه‌بندی‌های تازۀ روانپزشکی یک ویژگی شخصیتی محسوب می‌شود .

در گفتگوهای معمول بین عامه مردم، البته همیشه ، سادیسم بجا و درست و برای اشاره به «دگرآزاری» به کار نمی رود و گاهی برخی از آن به اشتباه به کار می برند .
سادیسم عبارت است از : علاقه به آزاردادن دیگران به صورت جسمی، روانی و جنسی، طوری که این آزار رساندن موجب لذت و آرامش فرد آزاررسان شود. این افراد از تحقیر و تمسخر و  آزار روحی یا جسمی و جنسی افراد ،به خصوص در حضور دیگران، لذت زیادی می‌برند و گاهی رفتارهای پرخاشگرانه یا جنایتکارانه از خود بروز می‌دهند.

اگر در رفتار شما چنین نشانه هایی دیده می شود ، این نشانه ها به شما می گویند که شما سادیسم دارید :

انواع سادیسم به قرار زیر است :

الف: سادیسم ذهنی ، که در آن ، شخص صحنه‌های سادیستی را تجسم می کند ، ولی اقدام به آزار دیگران نمی‌نماید.
ب : سادیسم احساسی ، که در آن ، شخص از تحقیر و آزار روحی دیگران لذت می‌برد و با پایمال کردن شخصیت دیگران ارضاء می‌شود .
ج : سادیسم بدنی ، که در آن ، شخص به آزار دیگران می‌پردازد و از زدن و زخمی کردن ساده تا قتل و سوزاندن افراد مورد نظر خود پیش می‌رود. (منبع)

سادیسم، یکی از وجوه شخصیتی تیره‌ای است که داشتن آن منجر به آسیب و زیان برای دیگران می‌شود. سه ویژگی دیگر شخصیتی که مثل سادیسم، زیان‌آور هستند، اینها هستند:

۱.خودشیفتگی یا نارسیسیسم
۲. نداشتن حس همدردی یا سایکوپات بودن
۳. چیرگی جویی و سلطه  بر دیگران ، به هر قیمت بر دیگران یا ماکیاولیانیسم

بهترین بیمار سادیک سادیسم،همان کسی است که نام بیماری «سادیسم » از نام او گرفته شده است: مارکی دو ساد. او یک نویسندۀ آثار اروتیک فرانسوی بود که در قرن هحدهم و اوایل قرن نوزدهم می‌زیست. او به خاطر ضرب و جرحی که بر قربانیان تجاوزهای خود وارد کرده بود ، به زندان و سپس آسایشگاه روانی فرستاده شد. شاید شما فیلم « قلم‌پرها »( Quills ) را که بر اساس داستان زندگی او ساخته شده، دیده باشید. در این فیلم جفری راش نقش مارکی دو ساد را بازی می‌کند. دیگر نقش آفرینان این فیلم کیت وینسلت، ژوکین فونیکس و مایکل کین هستند .

از مارکی دو ساد که البته داستان و تاریخ خیلی جالبی دارد، اما زیاد هم نمی‌شود در مورد او نوشت ، می‌رسیم به ملموس‌ترین نمونۀ تلویزیونی حداقل در یک دهۀ اخیر برای بیشتر شما : رمزی بلتون در سریال « گیم آو ترونز ».

همان طور که گفتم ،  مردم عامی کوچه و بازار از واژۀ «سادیسم» بسیاری وقت‌ها به درستی استفاده نمی‌کنند و تازه، خیلی وقت‌ها هم یکسی که او را «سادیستی » می دانند ، واقعا سادیسم ندارد.

روانشناسان و پژوهشگران یک پرسشنامۀ دقیق نه پرسشی فراهم کرده‌اند که بر اساس آن می‌توان به طور دقیق گفت که یک فرد سادیسم دارد یا نه ؟ پرسش ها این پرسشنامه این ها هستند :

۱. آیا از سر به سر گذاشتن مردم ،به طوری که آنها بدانند شما آنها را تحت کنترل دارید، لذت می‌برید ؟

۲. آیا از اذیت کردن اطرافیانم خسته نمی‌شوید ؟

۳. آیا اگر توانایی و اختیارش را داشته باشید ، به مردم آسیب می‌زنید ؟

۴. آیا وقتی کسی را مسخره می‌کنید، از دیدن ناراحت شدنش، خوشحال می‌شوید ؟

۵ . آیا بی‌رحمی کردن به دیگران، برای تان هیجان‌انگیز است ؟

۶. آیا از مسخره کردن مردم در برابر دوستانشان، خشنود می‌شوید ؟

۷. آیا تماشای دعوا و درگیری و کتک کاری مردم، برای شما خوشایند است ؟

۸. آیا در مورد اذیت کردن کسانی که آزارتان داده‌اند، فکر می‌کنید ؟

۹. آیا حتی اگر از کسی خوشتان نیاید ، هیچ وقت از روی عمد به او آزار می رسانید ؟

این پرسشنامۀ جدید و شیوۀ طراحی آن، به صورت یک مقاله در مجلۀ «Personality and Individual Differences » در ژانویۀ سال میلادی به چاپ رسیده است. به طوری که پیداست ، به جز پرسش نهم، دادن پاسخ مثبت به دیگر پرسش ها نشانۀ سادیستیک بودن شخص است.

برگرفته از : پایگاه باشگاه خبرنگاران جوان (با ویرایش )

نظر شما