۲ - اردیبهشت - ۱۳۹۶


 

The Best Agent of Year 2017

 

 

 جولیان آسانژ   توییتر نوشته است :

« رئیس سازمان سیای آمریکا، مدال سازمان جاسوسی آمریکا را به محمد بن نائف، اهداء کرد. عربستان سعودی شریک مهم سازمان سیا برای سرنگونی رژیم اسد محسوب می شود . »

یادآوری می شود ، محمدبن نائف ولیعهد  عربستان است .

نظر شما