۱۹ - آذر - ۱۳۹۵
سروده ی : کمال اسماعیل


 

 

 

پوستر « شب یلدا » ، کاری از : فرزاد ادیبی

پوستر « شب یلدا » ، کاری از : فرزاد ادیبی

 

 

 

هرگز  کسی نداد  بدین سان  نشان  برف

گویی که لقمه‌ایست زمین در دهان  برف…

 

سیلاب   ظلم   او   در   و   دیوار  می‌کند

خود رسم عدل نیست مگر در جهان برف؟

 

گرچه سپید کرد  همه  خان و مان  ما

یا رب سیاه باد همه خان و مان  برف!

 

وقتی چنین نشاط  کسی را مسلم است

کاسباب   عیش   دارد  ،  اندر  زمان  برف

 

هم نان و گوشت دارد و هم هیزم و شراب

هم مطربی  که  برزندش  داستان  برف…

 

نه همچو من که هر نفسش باد زمهریر

پیغام‌های   سرد  دهد   بر   زبان   برف

 

دلتنگ و بی‌نوا  چو  بطان  بر  کنار  آب

خلقی نشسته‌ایم، کران تا  کران  برف

 

گر  قوتم  بدی   ز   پی   قرص   آفتاب

بر  بام  چرخ  رفتمی  از  نردبان  برف!

 

 

* کمال الدین اسماعیل ، شاعر قرن هفتم

نظر شما