۹ - دی - ۱۳۹۴
عقاب علی احمدی


زبان فارسی که دارای جایگاه « باستانی ترین زبان و ادبیات جهان » است ، در درازای زندگانی خود دوره های گوناگونی را از سر  گذرانده است ؛ از « فارسی باستان » که بخشی از  « کتیبه های هخامنشی » با آن نوشته شده است تا « زبان فارسی میانه » که  ایرانیان ساسانی کتاب هایی چون « کارنامه ی اردشیر بابکان »  را در ۱۲۰۰ سال پیش با آن نوشته اند و « زبان فارسی امروز » که زبان ملی ما ایرانیان است . مهمترین راه شناخت درست و ژرف هر زبان  ، « خواندن متن های گوناگون آن زبان » است . در باره ی زبان های باستانی همچون زبان فارسی ، « خواندن متن های کهن و کلاسیک » اهمیتی ویژه دارد . ما ایرانیان برای دستیابی به شناخت درست و ژرف زبان ملی خود ( زبان فارسی ) ناگزیر از خواندن « متن های کهن زبان فارسی » هستیم . خواندن متن های فارسی و کتابخوانی در دوران ما که « درس انشا » – و به تازگی : « درس املا » – از برنامه ی درسی مدرسه ها برداشته شده است و در عوض ، املا و انشای عربی و انگلیسی و فرانسوی در آموزشگاه های آزاد جای آن را گرفته است ، اهمیتی چندبرابر  پیدا کرده است . اگر ما ایرانیان بخواهیم ، فرهنگ باستانی خود را نگاهداری کنیم ، با آن زندگی کنیم و آن را به آیندگان بسپاریم ، باید بتوانیم به زبان فارسی بخوانیم و بنویسیم و سخن بگوییم .

در « مجموعه ی قند پارسی» گزیده‌هایی از متن های کهن ادب فارسی به همراه اِعراب‌گذاری  ِ واژگان دشوار و حاشیه های توضیحی ارائه شده است. این حاشیه ها عبارت است از : معنی واژگان، ترجمه ی جمله ها و ترکیب های عربی و شرح بخش‌های دشواریاب متن‌ها، معرفی نام های خاص تاریخی، تبدیل تاریخ‌های قمری حروفی به عددی و … . هدف گردآورندگان این مجموعه، فراهم ساختن چکیده‌هایی خواندنی، بدون حشو و زواید و اطناب، و متناسب با حوصله و پسند و نیاز مخاطب امروزی از متن‌های درخشانی است که میراث کهنسال زبان فارسی را تشکیل می‌دهند. متن‌هایی که با اِعراب‌گذاری و توضیح واژه‌های دشوار و شرح ابهام های متن، برای هر خواننده ی علاقه‌مند قابل استفاده و خواندنی هستند. گفتنی است  که در تدوین این گزیده‌ها، هیچگونه دخل و تصرف و ویرایشی در متن کتاب‌ها اعمال نشده است، بلکه بخش های برگزیده با رعایت امانت نقل گردیده و تنها در حاشیه ی متن، توضیح های لازم برای درک بهتر و رفع ابهام خوانندگان آورده شده است. در این گزیده ها کوشش شده لُب کلام و عصاره ی هر اثر عرضه گردد، به گونه‌ای که خواست و نیاز خوانندگان فارسی زبان امروز را برآورد. گفتنی است که از برخی از آثاری  که در این مجموعه منتشر شده و می‌شوند (مانند تاریخ سیستان) تاکنون گزیده‌ای با این شیوه منتشر نشده است . تاکنون هفت کتاب از این مجموعه منتشر شده است که در زیر کتابشناسی آنها آمده است :

4 kaman va 1 Tir

۱. چهار کمان و یک تیر

(گزیده ی بهارستان جامی)

به کوشش : طلیعه خادمیان

۱۰۴ ص – ۲۲۰۰ تومان (چاپ اول)

 

Bagh e Zendegani

۲. باغ زندگانی

(گزیده ی گلستان سعدی)

به کوشش : طلیعه خادمیان

۱۷۶ ص- ۳۰۰۰ تومان (چاپ اول)

Sarzamin e Ayyaran (1)

 

۳. سرزمین عیاران

(گزیده ی تاریخ سیستان)

به کوشش : محمدحسین مجدّم

۱۷۶ ص-  ۳۵۰۰ تومان (چاپ اول)

derakht e danaii

۴. درخت دانایی

(گزیده ی کلیله و دمنه)

به کوشش : محمدحسین مجدّم

۲۷۴ ص-  ۵۰۰۰ تومان (چاپ اول)

Ayin e zendegani

۵. آیین زندگانی

(گزیده ی قابوس‌نامه)

به کوشش : محمدحسین مجدّم

۱۷۰ ص – ۳۰۰۰ تومان (چاپ اول)

Toranj

 

۶. تُرنج نارسیده

(داستان رستم و سهراب)

به کوشش : محمدحسین مجدّم

۱۱۲ص – ۳۵۰۰ تومان (چاپ اول)

Razha ye Ashkar

۷. رازهای آشکار

(داستان‌هایی از الهی‌نامه)

به کوشش : محمدحسین مجدّم

۱۰۰ص – ۳۰۰۰ تومان (چاپ اول)

نظر شما