۱۶ - آذر - ۱۳۹۲


Barzroud  Legends

 

افسانه های دهستان برزرود

( ابیانه ، برز ، طره ، کمجان ، ولوگرد ، یارند )

پژوهش  :   کاظم    سادات اشکوری
با  تصویرسازی های  :  قباد  شیوا
چاپ اول : ۱۳۸۶
چاپ دوم : ۱۳۸۸
چاپ سوم : ۱۳۹۳
۱۹۲ صفحه  –  ۱۰۰۰۰ تومان
ناشر : نشر هزار – شماره تلفن برای فروش تلفنی  :  ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱  و  ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶
نشانی پایگاه ( سایت ) فروش اینترنتی :  http://www.hazarekerman.ir 

نظر شما