۱۰ - شهریور - ۱۳۹۸


به مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت خلیل ملکی و انتشار کتاب «خلیل ملکی ، سیمای انسانی سوسیالیسم ایرانی » تالیف همایون کاتوزیان با ترجمۀ عبدالله کوثری، به کوشش مجلۀ بخارا، شبی به نام « شب خلیل ملکی » برگزار می شود.
در این مراسم سخنرانان : سید عبدالله انوار، هوشنگ سعادت ، هرمز همایون پور ، سعید محبی ، فرزانه ابراهیم زاده و علی دهباشی دربارۀ زندگی و آثار خلیل ملکی سخنرانی خواهند کرد . همچنین متن تصویری پیام دکتر همایون کاتوزیان پخش می شود. دو گفتار از جلال آل احمد و داریوش آشوری نیز خوانده خواهد شد .

زمان مراسم : ساعت پنج بعد از ظهر ، دوشنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۸

جای مراسم : تهران ، خیابان کریم خان زند ، خیابان نجات اللهی (ویلا) ، چهارراه ورشو ، خانۀ اندیشمندان علوم انسانی ، تالار فردوسی

نظر شما