۱ - فروردین - ۱۳۹۸


در کرند غرب نیز مردم همچون دیگر شهرها و روستاهای ایران جشن چهارشنبه سوری را برپا می کنند . اما در این شهر با پیروی از تراداد (سنت) باستانی ایرانی ، ایرانیان بر بلندی ها آتش می افروزند . در پسین واپسین سه شنبۀ سال ، مردم کرند غرب بر پشت بام ها و تپه ها و کوه ها ،خرمن های آتش را می افروزند .

نظر شما