۲۱ - دی - ۱۳۹۷
نوشته ی : عقاب علی احمدی


 


امشب ( ۲۰ دی ماه ۱۳۹۷ ) ، رامبد جوان در برنامه ای تلویزیونی موسوم به « خندوانه » که از تلویزیون ایران پخش می شد ، شاهکار تازه ای آفرید : در آغاز این برنامه ، هنگامی که او می خواست «شادی برنامه » را تقدیم کند ، از میهمانان پرسید شادی را به چه کسی تقدیم کنند ؟
پاسخ ها به این پرسش گوناگون بود ؛ اما با شگفتی دیده شد که او در واکنش به یکی از نوجوانان که گفت « شادی را به آذری ها تقدیم کنیم » ، گفت : « بله، به آذری ها ، یعنی ترک ها » .

 

بازمانده ی آتشکده ی آذرگشنسب ، بزرگترین آتشکده ی ایران در دوران ساسانی در آذربایجان

آیا رامبد جوان می خواند با یاری گرفتن از امکانات خود در تلویزیون ایران ، کار تحریم تاریخ ایران را انجام دهد ؟

رامبد جوان پیش از این شاهکار ، تعبیر « ملت ایران » را به « مردم ایران » تبدیل کرده بود .

برای آگاهی رامبد جوان از تیره های گوناگون مردم آذربایجان و آشنایی او با آنها ، او را به خواندن این مقاله دعوت می کنم :

آذربایجان، ایرانِ کوچک ( نگاهی به جغرافیای قومی آذربایجان )

نظر شما