۱۲ - اردیبهشت - ۱۳۹۶


Artsakh Dispute-cover

مساله ی آرتساخ ( قراباغ )

( مجموعه ی مقالات )

به کوشش : ایساک  یونانسیان

چاپ اول : ۱۳۹۶
۴۰۰ صفحه – ۵۰۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات هزار کرمان – تلفن ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱  و  ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

نشانی پایگاه ( سایت ) هزار کرمان برای خرید اینترنتی : http://www.hazarekerman.ir

نظر شما