۱۵ - اسفند - ۱۳۹۵


While-It-is-Raining-cover

در لحظه های ریزش باران

(گزیده ی اشعار )

سروده ی : کاظم سادات اشکوری

به انتخاب : محمدرضا مدیحی

چاپ اول  :  ۱۳۹۵ 
۲۷۲ صفحه – ۲۵۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات هزارکرمان – تلفن : ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱ و ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

نشانی پایگاه (سایت) هزارکرمان برای خرید اینترنتی: www.hazarekerman.ir

نظر شما