۲۱ - آذر - ۱۳۹۳
محمدحسن علیپور


Democracy  &  Open  Society

 

 

 

 

دموکراسی و جامعه ی باز

نوشته ی : محمدحسن علیپور

چاپ اول : ۱۳۹۳

۱۴۰ صفحه – ۶۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات پایان – تلفن : ۰۹۱۲۲۵۰۶۲۰۷

من در کتاب « دموکراسی و جامعه ی باز » ، به واکاوی موضوعات و نگرش های فکری و فرهنگی و مساله ی یک جامعه ی باز و گفت و گومحور و دموکراتیک ، که با خرد و عقلانیت و عرصه ی عمومی آشتی کرده است ، پرداخته ام . در تالیف این کتاب ، همچنین به تجربه ی زندگی مسالمت آمیز یک دین گرا یا یک دین گریز ، چپ یا لیبرال ، خود و دیگری و تجربه ی یک زیست مدنی و پلورال توجه داشته ام . من در حد توان با رویکردهای نظری و عملی  ، آسیب هایی که در نبود دموکراسی ، جامعه و دولت را در معرض پیامدهای غم انگیز و واپسگرایانه ای قرار می دهند و مشکلاتی که در عرصه های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی به وجود می آورند و هزینه هایی را  که یک جامعه ی بسته در غیاب دموکراسی ( که قدرتی توزیع شده در شکل رسمی حکومت و لایه های پیدا و پنهان جامعه است ) ، می پردازد ، تحلیل و واکاوی کرده ام . در نوشتن گفتارهای این کتاب ، دغدغه هایی چون رویکرد به عقلانیت ، آزادی ، دموکراسی و جامعه ی باز و نقش برجسته ی روشنفکری به معنای عام آن ، در گذار جامعه ی بسته و نیمه بسته به دموکراسی و روشنگری و فضای باز به عنوان پایه ی تحولات رو به پیش داشته ام .

نظر شما