۲۶ - شهریور - ۱۳۹۹


در آستانۀ بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی و در اقدامی ناباورانه و نسنجیده، در دفترچۀ آزمون استخدامی کشوری متنی منتشر شد که نگرانی و اعتراض جمع زیادی از استادان، معلمان، دانش آموختگان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی را موجب شد.
بر اساس دفترچۀ راهنمای این آزمون، برای احراز شغل دبیری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی ، دارندگان مدارک سطح ۲و ۳حوزه با دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، از نظر تخصص در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی برابر دانسته شده اند تا سند دیگری باشد بر مظلومیت معیار تخصص، آن هم در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در آموزش و پرورش.
انجمن علمی [استادان] زبان و ادبیات فارسی به نمایندگی از استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های کشور ضمن محکوم کردن قاطع این اقدام، از وزارت آموزش و پرورش می خواهد نسبت به اصلاح بند مذکور، اقدام مقتضی و عاجل انجام دهد.
ای کاش متولیان امور در این وزراتخانه از اشتباهات گذشته درس می گرفتند و پیش از اتخاذ چنین تصمیمی به تبعات فرهنگی و آموزشی و عواقب ناگوار آن نیز می اندیشیدند.
ای کاش این کارگزاران دلسوز، پاسخ خردپسندی برای این پرسش می آوردند که چگونه می شود برای احراز سمت دبیری ادبیات فارسی ، دانش آموختۀ کارشناسی ارشد ادبیات فارسی که نزدیک به ۲۰۰ واحد درسی مرتبط با رشته را گذرانده و پایان نامه نوشته است، با عزیزانی که درس های تخصصی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی را نخوانده اند، برابر دانست؟
این متولیان کاردان ، برخلاف تاکیدات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت زبان و ادبیات فارسی و ضرورت توجه به آن و بی اعتنا به مندرجات اسناد بالادستی نظام ( نقشۀ جامع علمی کشور، سند تحول راهبردی علم و فناوری و برنامۀ پنجم توسعه) در بارۀ آموزش و گسترش زبان فارسی، با اقداماتی از این دست، به قلع و قمع آموزش روشمند و تخصصی زبان فارسی در مدارس کمر بسته اند.
بدون شک ادامه چنین اقداماتی نه تنها موجب کم رنگ شدن زبان و ادبیات فارسی در مدارس خواهد شد که انگیزه و اشتیاق جوانان را برای تحصیل دانشگاهی و کسب تخصص علمی در رشته ای که مبنای هویت ملی ، زبانی و فرهنگی ایرانیان است بر باد خواهد داد.
این تصمیم نسنجیده موجب شده، در این وانفسای نبود شغل مناسب ، همین کورسوی امید هم از دانش آموختگان پرشمار و مظلوم رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دریغ شود و موجی از یاس و اندوه و حرمان وجودشان را فراگیرد.
وقتی معنای تخصصی بودن رشته های دانشگاهی با تصمیم نامعقول و غیرکارشناسانۀ جماعتی همه چیزدان ، از معنا و اعتبار می افتد، دیگر این همه آموزش و تتبع و پژوهش به چه کار می آید؟ استادان این رشته که متاعشان به ثمن بخس در چهار سوق منفعت طلبی و بی تمییزی عده ای کارناشناس کارنابلد حراج شده، دیگر با چه استدلالی دانشجویانشان را به ضرورت خواندن دهها درس تخصصی برای آماده شدن در تدریس درسهای زبان و ادبیات فارسی ترغیب و تشویق کنند.
انجمن [استادان] زبان و ادبیات فارسی بار دیگر در پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و در دفاع از منافع دانش آموختگان این رشته، این تصمیم نسنجیده را محکوم کرده، از وزارت آموزش و پرورش مصرانه می خواهد با در نظرگرفتن مصالح عالی نظام آموزشی و در دفاع از جایگاه زبان و ادبیات فارسی، با صدور اطلاعیه ای نسبت به لغو تصمیم مذکور اقدام کند و از تداوم تبعات و اعتراض های بیشتر استادان، معلمان، دانشجویان و دوستداران زبان و ادب فارسی به این تصمیم ناروا جلوگیری نماید.

برگرفته از : پایگاه خبری فارسی

نظر شما