۲۴ - تیر - ۱۳۹۹


پرسه در حوالی پاییز

(گزیده ی شعرها)

سروده ی : سیروس مختاری کوچصفهانی

چاپ اول : ۱۳۹۸

۸۸ صفحه – ۲۸۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات هزارکرمان – تلفن : ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱ و ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

نشانی پایگاه (سایت) هزارکرمان برای خرید اینترنتی: www.hazarekerman.ir

نظر شما