۳ - آذر - ۱۳۹۷


 

 

 

پیشخوان کتاب های یک غرفه

 

تصویر سه تن از چهره های برجسته ی اندیشه و هنر ایران ، بر دیوار یک غرفه

 

یک غرفه در نمایشگاه استانی کتاب گیلان – ۱۳۹۷

 

نظر شما