۲۷ - فروردین - ۱۳۹۷


The Name and Borders of Iran , A conference

نام ایران و حدود آن

نخستین نشست از نشست های علمی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

با سخنرانی

مصطفی محقق داماد – صادق  سجادی – روزبه زرین کوب – علی بهرامیان

زمان : چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ – ساعت ۱۷

جای برپایی نشست : کانون زبان پارسی – تهران – خیابان ولی عصر – سه راه زعفرانیه –

خیابان شهید عارف نسب – شماره ۱۲ – باغ موقوفات دکتر محمود افشار

شرکت برای همگان آزاد است .

نظر شما