۱۷ - شهریور - ۱۳۹۶


 

پهلوان حسن جنگجو  -  عکسی از  عکاس هنرمند معاصر ، آلفرد   یعقوب زاده

پهلوان حسن جنگجو  –  عکسی از  عکاس هنرمند معاصر ، آلفرد   یعقوب زاده

 

 

پهلوان  حسن جنگجو  در کنار مصطفی چمران ، در میان رزمندگان جنگ های نامنظم در دفاع مقدس

پهلوان  حسن جنگجو در کنار  مصطفی چمران ، در میان رزمندگان جنگ های نامنظم در دفاع مقدس

 

 

پیکر پهلوان حسن جنگجو ، بر فراز دست های مردم تبریز 

پیکر پهلوان حسن جنگجو ، بر فراز دست های مردم تبریز

نظر شما