۱۵ - شهریور - ۱۳۹۶
نوشته ی : عقاب   علی احمدی


Ahang-e Gaamha - cover

آهنگ گام ها

نوشته ی: محمدرضا عاملی تهرانی ( آژیر )

چاپ اول :  ۱۳۹۱

۹۳ صفحه – ۳۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات سمرقند – تلفن :  ۸۸۸۲۵۱۶۰ – ۰۲۱

در پیش گفتاری که ناشر بر این کتاب نوشته است ، می خوانیم :

« دفتری را که در پیش رو دارید ، دربردارنده ی نوشتارهای آهنگین و شعرگونه ی « آژیر» می باشد که در میان سال های ۱۳۲۶ تا ۱۳۵۳ خورشیدی نگاشته شده اند .

بخش هایی از این قطعه ها زیر نام « آهنگ های خون » ، در  سال ۱۳۳۵ خورشیدی از سوی انتشارات آرمان خواه در تهران به چاپ رسید . شمار این قطعه ها ، چهارده پاره بود که با « سرآغاز» و «هفت پیمان » تعداد آنها ، شانزده قطعه می باشد .

نخستین قطعه ی کتاب آهنگ های خون ، قطعه ی « خون و انتقام » است که در سال ۱۳۲۶ نگاشته شده و فرجامین آن ، « نیایش نوروز » که تاریخ آن ششم فروردین ماه ۱۳۳۵ می باشد .

با یک گسل شش ساله ، آژیر میان سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷ شش قطعه ی دیگر نگاشت که واپسین آنها ، یک قطعه ی شعرگونه بود به نام « و می خواهم در این میدان » . دوباره پس از یک سکوت شش ساله ، آژیر در سال ۱۳۵۳ فرجامین قطعه را سرود که شعرگونه ای است به نام [ از ایران بگوییم ] و دیگر هیچ …

دکترمحمدرضا  عاملی تهرانی (آژیر)

دکترمحمدرضا عاملی تهرانی (آژیر)

آژیر در این سال ها ، از سبک های گوناگون بهره جست و مراحلی را در سیر اندیشه پیمود . برخلاف نخستین قطعه که آن را به سبک «لاکونیک» [۱] نگاشت ، چنان که گفته شد ، فرجامین آنها شعرگونه ای بود به نام « از ایران بگوییم »» . [۲]

زبان قطعه های این کتاب ، زبانی فاخر و پارسی ای شکوهمندست زیبنده ی نام « ایران » و « قامت » بلند آن . نویسنده در این کتاب آرزوها ، نگرانی ها ، احساسات و عشق خود به « ایران » و « ایرانیان » را به قلم آورده است .

در زیر  نگاهی می اندازیم به فهرست این کتاب :

پیش گفتار

آیین آرمان خواهی

خون و انتقام

چنبندگان

زهرخند

گذشت

به رنج

ابرمرد کیست ؟

فرمانده و قهرمان

گام ها

دریا … دریا

از خود می ترسد

مرد و گریه

نام آذربایجان

نیایش نوروز

پیام آوران و پیام ایران

این نام

خوب یا بد ؟

تاج

راز

و می خواهم در این میدان

از ایران بگوییم

 

 محمدرضا عاملی تهرانی در بخشی از قطعه ی « از ایران بگوییم » چنین گفته است :

« از ایران بگوییم که هم درد است و هم درمان ، هم کفر است و هم ایمان. اگر از ایران بگوییم ، همه چیز را گفته ایم . از ایران بگوییم ، از ایران بگوییم ، از ایران . »

پانزدهم شهریور ۱۳۹۶

 

 

پی نوشت ها :

  1. Laconic, Latin Laconicus : ژرفگفتار ، سخن دارای لفظ اندک و معنای بسیار .
  2. به نقل از پیش گفتار دکتر هوشنگ طالع بر کتاب « آهنگ گام ها »

نظر شما