۳ - تیر - ۱۳۹۵
نوشته ی : عقاب   علی احمدی


                                                                                                                                                     Airline  Choices  for  the  Future-cover

گزینه های فراروی شرکت های هوایی ( از اتحاد تا ادغام )

نوشته ی : کوستاس  ایتارو  – مائورو  اوره تی

ترجمه ی : آرش جعفری نژاد

چاپ اول : ۱۳۹۳ 

۳۵۵ صفحه – ۱۹۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات شرکت صنایع هواپیماسازی ایران – تلفن :   ۴۵۲۲۷۶۰۶ – ۰۳۱ 

در مقدمه ای که مترجم  کتاب « گزینه های فراروی شرکت های هوایی » بر آن نوشته است ، چنین می خوانیم :

« یکی از موضوعاتی که امروزه جوامع گوناگون شاهد آن هستند ، تلاش در جهت توسعه ای است که در راه تحقق آن روش های گوناگونی را بکار می گیرند . افزایش سرمایه ، نیروی کار ، سوددهی و استفاده از ظرفیت های خالی ، منابع مهم رشد اقتصادی به شمار می روند . توسعه در جامعه امری فراگیر است و نمی توان آن را تنها در بخشی از جامعه انتظار داشت . از طرفی تغییرات سریع و  روبه رشد فناوری در صنعت حمل و نقل ، ایمنی عمومی را در معرض تهیدهای جدی و جدیدی قرار داده است .

به همین دلیل انتخاب صحیح و اصولی ساختار حمل و نقل یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در کاهش سوانح و تصادفات بشمار می آید . از سوی دیگر ، انتخاب روش مناسب ، مستلزم شناخت کامل ساختار و روشهای صحیح و ممکن است . بهره برداری اصولی از فناوری های سخت افزاری و نرم افزاری در این بخش ، منجر به سهولت جابجایی بار و مسافر ، توسعه حمل و نقل هوایی و در نهایت ، افزایش توان مربوطه می گردد و گام بزرگی در حرکت بسوی توسعه پایدار و ارائه خدمات عمومی خواهد بود . موضوع توسعه پایدار حمل و نقل در سطح جهانی و نیاز روزافزون به افزایش مبادلات و نقل و انتقالات بار و مسافر از جمله بزرگترین چالشهای جهانی است ؛ همچنین از جمله مهمترین اقدامات جهانی در جهت کاهش آثار زیست محیطی حمل و نقل می توان به توسعه حمل و نقل عمومی بعنوان جایگزین اصلی خودروهای شخصی ، کاهش مصرف انرژی با بهره برداری از ناوگان هوایی ، وسائل نقلیه ریلی – برقی و راه آهن شهری اشاره نمود .

کتاب « گزینه های فراروی شرکت های هوایی » به ارزیابی صنعت هوایی در دوره کنونی می پردازد و در این مسیر چگونگی تغییر و تحول اتحاد شرکت های هوایی و سازگاری پدیده ی ادغام را با برنامه های جدید بررسی می نماید . »

مترجم در این مقدمه در باره ی صنعت هوانوردی چنین می گوید :

« یکی از ویژگی های هوانوردی توانایی آن در توسعه امور بشری و گسترش مسائل بین المللی است . این صنعت همچنین به گسترش رضایتمندی و احساس برادری در میان مردم جهان می پردازد . هزینه سفرهای هوایی ، جمعیت و سطح درآمد از عومال مهم و تعیین کننده تقاضا است و با توجه به این هزینه ، تقاضای انرژی جهانی ، عرضه و قیمت ها از عوامل مهم و موثر بر اقتصادی بودن حمل و نقل هوایی و هزینه مسافران است . »

نویسنده در این کتاب می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که حال که با بحران هایی همچون رویداد یازدهم سپتامبر ، همه گیری بیماری سارس ، جنگ خلیج فارس ، یورش به افغانستان و عراق و اشغال آنها ، هزینه های شناور سوخت ، رکود حلقه های تجاری منظم ، رکود عمومی در اقتصاد جهان روبرو هستیم ، چگونه می توان از صنعت هوانوردی که نقش چنین ژرف در زندگی اقتصادی جهان امروز دارد ، در برابر ورشکستگی و کاهش سود و افزایش زیان دفاع کرد و آن را به صنعتی مطمئن و سودآور تبدیل کرد ؟ او در گفتارهای این کتاب جنبه های گوناگون این راه حل که « اتحاد شرکت های هوانوردی » است بررسی کرده است  .

در مقدمه ی مترجم در باره ی دو هدف نویسنده چنین می خوانیم :

« در این کتاب به طور مشخص دو هدف عمده و اساسی دنبال می شود: اول اینکه  سیر تکاملی اتحاد و دلایل اتحاد شرکت های حمل و نقل هوایی بین المللی ، تاریخچه اتحاد و چگونگی تاثیر اتحاد بر شرکت های هوایی و صنعت حمل و نقل هوایی مورد بازبینی قرار می گیرد ؛ دوم اینکه با درنظرگرفتن پیشرفتهای گذشته و حال این صنعت ، تجربه شرکت های هوایی در ادغام فرا مرزی  و مزایا و مشکلات آنها بررسی گردیده و اتحاد و ادغام را از دیدگاه مسافران و همچنین شرکت های هوایی تجزیه و تحلیل می کند ؛ علاوه بر آن ، این کتاب سعی دارد چگونگی تحول اتحاد شرکت های هوایی توسط اعضای سه اتحاد هدفمند و قدرتمند دنیا یعنی « استار» ، «وان ورلد » و « اسکای تیم » را بررسی کند .

در فهرست این کتاب این گفتارها آمده است :

                فهرست

فصل اول : شریکان دیروز ، رقیبان امروز

فصل دوم : وضعیت ادغام و اتحاد خطوط هوایی از گذشته تا حال

فصل سوم : تاثیر اتحاد بر شرکت های حمل و نقل

فصل چهارم : نظر مسافران در مورد موفقیت یا شکست اتحاد

فصل پنجم : تاثیر اتحاد بر شرکت های حمل و نقل

فصل ششم : موفقیت های قبلی از گذشته تاکنون

فصل هفتم : پایان همیشه خوشایند نیست

فصل هشتم : در ادامه راه اتحاد یا ادغام

در این کتاب نمودارها و جدول هایی هم آمده است که کار درک مطلب را برای خوانندگان آسان تر می کند .

روی جلد نسخه ی انگلیسی کتاب

روی  جلد  نسخه ی  انگلیسی  کتاب

انتشار این کتاب به زبان فارسی یک بار دیگر جایگاه « زبان ملی ایرانیان ، زبان فارسی » را یادآوری می کند . اینکه ما ایرانیان در دوره ی معاصر توانسته ایم زبان فارسی را برای آموزش مفاهیم نوین جهان اقتصاد و علم به این گستردگی به کار بگیریم ، دستاورد رنج ها و کوشش های بزرگانی است که در دوره ی نوسازی ایران از ۱۲۹۹ به بعد ، در دستگاه آموزش و پرورش کشور ، برای زایندگی و پویایی این زبان در جایگاه یک « زبان علم » به جان کوشیدند . مهمترین نکته ای را که به مترجمان جوان متن های علمی باید گوشزد – و در واقع : پیشنهاد – کرد ، خواندن آثار برجسته ی شعر و نثر زبان فارسی است تا گنجینه ی واژگانی آنان را غنی تر کند و دست شان را در به کارگیری چیره دستانه ی زبان فارسی بازتر بگذارد . این کار ، جدا از افزودن بر توانایی مترجمان جوان ، آنان را از دستیابی به چشم اندازها و دانستنی های بیشتر و گستره ای از « چگونگی واژه سازی » در زبان فارسی برخوردار خواهد ساخت . این نکته را نیز باید یادآوری کرد که مترجمان جوان نباید از « پیشنهادکردن برابرنهاد علمی فارسی» برای مفهوم های علمی و فنی از زبان های دیگر بهراسند ؛ چرا که تنها با این کار می توان بخشی از توانایی اندیشیدن با زبان فارسی را برای پیشرفت این زبان به کار گرفت . [ ۱ ] . در پایان باید از کار مترجم در گزینش این کتاب و برگردان آن به زبان فارسی ستایش کرد که با این کار ، کتابی ارزشمند را به کتابخانه ی بخش حمل و نقل ایران زمین افزوده است .

 پی نوشت :

۱. در مقاله ی « توانایی زبان فارسی » ، نوشته ی پروفسور محمود  حسابی می توان با بخشی از توانایی های زبان فارسی در ساخت واژه آشنا شد . این مقاله را در نشانی زیر بخوانید :

http://www.hessaby.com/tavanaye_zaban.htm

نظر شما