۲۹ - بهمن - ۱۳۹۴
سروده ی : سیاوش تهرانی


 

 

 

روز اسپندارمزد  ز  اسفندماه
دوستت دارم بگو با هر نگاه
دوستت دارم  ز  دریا بیشتر
از زمین و از کهکشان‌ها بیشتر
دوستت دارم تو در جان منی
پاره‌ای از جان ایران منی

شاخه‌ای گل پیش دلدارت ببر
بوسه‌ای از گونه‌ی یارت بخر
سیب سرخی هم فراهم آوریم
هر یکی یک بوسه بر رویش زنیم
کین نمادی گشته از اسفندگان
دوستت دارم فراوان تر  ز  جان

دلبرم ای ماه ایرانی‌نژاد
سرزمینت را مبر هرگز  ز  یاد
کین زمین جای سپند مهر بود
جای نیکویان روشن چهر بود
اینچنین کن تا  که چون بی‌مایگان
ره نپویی بر ره بیگانگان
سرزمیت را بکوش آباد کن
روز و شب از فر ایران یاد کن

 

 

کارت شادباش جشن اسفندگان ، کاری از : جمشید   حقیقت شناس

کارت شادباش جشن اسفندگان ، کاری از : جمشید حقیقت شناس

 

برگرفته از : پایگاه ایران بوم

نظر شما