۲۹ - مهر - ۱۳۹۸


بیش از هزار سال پیش، مسعودی، دانشمند و مورخ پرآوازه (متوفی ۳۴۶ق) در کتاب «التنبیه و الاشراف» ، وقتی از مردم ایران یا به قول خودش «امت فرس» سخن به میان آورد و حد و حدود «مساکن» ایشان را برشمرد، از «فارسی» به عنوان زبان آن «امت» هم سخن به میان آورد. در طول سده‌های متوالی، زبان فارسی از مهم‌ترین عوامل پیوند میان مردمان ایران‌زمین بوده و همهٔ اقوام ایرانی در غنای هر چه بیشتر و گسترش آن نه فقط در ایران، بلکه در پهنه‌ای بسیار وسیع، از اقصای شبه‌قارهٔ هند تا ماوراءالنهر و اران و قفقاز و آناتولی و دیگر سرزمین‌های دوردست کوشیده‌اند و بدین‌سان آثاری از نظم و نثر پدید آورده‌اند که از جمله مواریث انسانی و بشری در شمار است. در تاریخ کهن‌سال ادبیات فارسی یکی از درخشان‌ترین وجوه، کوشش دانشمندان و ادیبان در زمینهٔ فرهنگ‌نویسی است که در حفظ و گسترش ادب فارسی سهم چشمگیر داشته است.

سلسله مجالس علمی

 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

مجلس نهم

به یاد و احترام پروفسور ژیلبر لازار

زبان فارسی، ایران و فرهنگ‌نویسی

گفت‌وگوی علی بهرامیان با دکتر ژاله آموزگار و دکتر حسن انوری

زمان : سه‌شنبه ۳۰ مهر  ۱۳۹۸ ساعت ۱۷

جای : تهران – خیابان ولی عصر – سه راه زعفرانیه – خیابان شهید عارف نسب – شماره ۱۲ – باغ موقوفات دکتر محمود افشار – کانون زبان پارسی – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

شرکت برای عموم دوستداران زبان فارسی آزاد است.

همزمان  با این نشست کتاب‌های انتشارات دکتر محمود افشار با ۳۰٪ تخفیف در کانون زبان فارسی به علاقه‌مندان عرضه خواهد شد.

نظر شما