۱۰ - اردیبهشت - ۱۳۹۸


 

خلیج فارس

نوشته ی : دریادار  غلامعلی بایندر

چاپ  : ۱۳۹۸

بها : ۳۳۰۰۰ تومان 

ناشر : بنیاد موقوفات افشار 

 

در مقدمه ی این کتاب می خوانیم :

« در تدوین این کتاب منظور اصلی که تعقیب گردیده آن بوده است که هر ایرانی مخصوصا افسران و کارمندان دولت بدون آنکه به خود زحمت بررسی اسناد متعدده که به زبان‌های مختلفه نوشته شده‌است بدهند، بتوانند در یک کتاب کوچکی خلاصه مجموعه اطلاعاتی که از ناحیه خلیج فارس مورد احتیاج است، پیدا کنند. » ص ۱

 

نظر شما