۱ - اسفند - ۱۳۹۷


 

 

در روز دوم اسفندماه ۱۳۹۷ ، در خانه ی اندیشمندان علوم انسانی به کوشش انجمن هم اندیشان ایران فرهنگی و چند سازمان مردم نهاد ، همایشی برپاست که در آن چند تن هم در باره ی فلسفه ی  جشن اسفندگان و آیین های آن سخنرانی خواهند کرد .

جای : تهران ، خیابان کریم خان زند ، خیابان ویلا ( نجات اللهی ) ، نبش خیابان ورشو ،

خانه ی اندیشمندان علوم انسانی ، تالار فردوسی 

زمان : دوم اسفند ۱۳۹۷ ، ساعت ۱۷ تا ۲۰ پسین 

نظر شما