۲۲ - بهمن - ۱۳۹۷
نوشتۀ : دکتر میلاد عظیمی


 

 

 

دهۀ فجر امسال هم تمام ‌شد. صدا و سیما سنگ تمام گذاشت برای گرامی‌داشت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی. فیلم و سریال و مستند و میزگرد و مصاحبه و تحلیل و…
در این برنامه‌ها ندیدم و نشنیدم که یک کار حکومت پهلوی را درست و مناسب بدانند – یا زبانم لال – تحسین کنند! یعنی در متجاوز از نیم‌قرن که پهلوی‌ها بر ایران فرمانروا بودند هیچ کار خوبی نکردند؟! هیچ آدم خوبی در دستگاهشان نبود؟!
این بی‌انصافی در مخالفان جمهوری اسلامی هم هست. اغلب آنها نیز هیچ نقطۀ روشنی در این چهل سال نمی‌بینند…
این چه تنگ‌نظری است ؟ این چه سبک‌سری است ؟…
چه هوشمند بود سعدی که به سیاستمداران و حکمرانان چنین توصیه می‌کرد :

چو خواهی که نامت بود جاودان
مکن   نام   نیک   بزرگان   نهان
همین نقش برخوان پس از عهد خویش
که  دیدی  پس  از  عهد  شاهان  پیش

اگر چرخۀ عیب‌ناک تاریخ‌سازی و روایت مخدوش و سیاست‌زده‌ از تاریخ متوقف نشود٬ قاعدۀ دروغگویی و بی‌انصافی در داوری‌های تاریخی٬ دامن همه را خواهد گرفت. هر کسی پنج روزه نوبت اوست. باید تاریخ را به عدل و انصاف و علم و تحقیق روایت کرد تا در پرتو انس و عادت مردم به علم و انصاف٬ کردار و کارنامۀ ما نیز عادلانه و عالمانه روایت و قضاوت شود…دروغ فروغی نخواهد داشت…

 
نام نیک رفتگان ضایع مکن
تا  بماند  نام  نیکت  پایدار

برگرفته از کانال « نور  سیاه» ، یادداشت‌های ایرانشناسی میلاد عظیمی

نظر شما