۱۶ - مهر - ۱۳۹۷


 

 همایش مهر میهن و  نکوداشت داریوش هخامنشی

 

با سخنرانی :

دکتر داریوش دانشور فرهود ، سیدحسن امین ، دکتر  محمد بقایی (ماکان) ،

دکتر فرشید خدادادیان ، دکتر علی  علی بابایی درمنی ، فریبرز  محمدخانی

زمان : روز ۱۷  مهرماه ۱۳۹۷ ، از ساعت ۱۶  تا  ۱۹
جای : تهران ، خیابان کریم خان زند ، خیابان نجات اللهی ، نبش خیابان ورشو
خانۀ اندیشمندان علوم انسانی ، تالار فردوسی

نظر شما