بایگانی مربوط به دسته‌ی یاد بزرگان

نام «علیرضا رئیس» و یاد «فرمان رئیس»
۹ - خرداد - ۱۳۹۷
آواز یک پرندۀ آزاد (گزارشی از مراسم بزرگداشت یاد قربانیان قتل عام بزرگ ارمنیان ۱۹۲۳ – ۱۹۱۵ )
۴ - اردیبهشت - ۱۳۹۷
یکم اردیبهشت ، روز بزرگداشت استاد سخن سعدی
۳۱ - فروردین - ۱۳۹۷
شایگان، جهانی ترین چهرۀ فرهنگی ایران
۶ - فروردین - ۱۳۹۷
شب دکتر عنایت الله رضا
۹ - اسفند - ۱۳۹۶
کتابفروشی ۱۵۰ ساله ی تهران را بشناسید .
۳۰ - آبان - ۱۳۹۶
بزرگداشت پنجاه سال آفرینشگری یک نویسنده (نمایش و فروش ده کتاب از کاظم سادات اشکوری)
۲۳ - آبان - ۱۳۹۶
گرامیداشت حسین حسینخانی / ناشر
۹ - آبان - ۱۳۹۶
آشنایی با لطفی علی عسکرزاده ، پایه گذار « منطق خاکستری »
۲۱ - مرداد - ۱۳۹۶
سفر غم‌انگیز مریم میرزاخانی و درد مشترک ما
۲۹ - تیر - ۱۳۹۶