۲۷ - آذر - ۱۳۹۶


Copy of Aghi=tajrobeh Azar 96

انتشارات هزار کرمان همزمان با آغاز « دومین طرح پاییزه کتاب » فروش کتاب های کاظم   سادات اشکوری را با ۲۰ درصد تخفیف آغاز کرده است و پس از پایان زمان طرح پاییزه کتاب ، تا پایان دی ماه ۱۳۹۶ این فروش را ادامه خواهد داد .

برای خرید تلفنی با شماره های ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱  و ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶ تماس بگیرید .

نظر شما