۹ - آبان - ۱۳۹۶


در روز دهم آبان ماه ۱۳۹۶ ، در تالار فردوسی دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران ، مراسمی برای ارجگذاری به کوشش های حسین حسینخانی ، مدیر انتشارات آگاه برپاست .

به همین مناسبت جمعی از دوستان و همکاران او که برپایی این مراسم را بر عهده دارند ، کارت دعوتی برای کوشندگان عرصه ی فرهنگ و نشر فرستاده اند :

روی کارت

روی  کارت

 

پشت  کارت

پشت کارت

 

انتشارات آگاه برای چند دهه کار انتشار  کتاب های ارزشمند در زمینه ی علوم اجتماعی و ادبیات را برعهده داشته و از ناشرانی است که برای تولید کتاب ، از  ویرایش و تولید علمی بهره می گیرد . ما هم چون دیگر فرهنگدوستان در این مراسم باشکوه شرکت خواهیم جست . امید است، حسین حسینخانی برای دهه ها ، همچنان در جایگاه یک مدیر شایسته به ایران خدمت کند .

                                                                                                         ایدون باد !

نظر شما