۱۵ - دی - ۱۳۹۵
نوشته ی : جواد طالعی


مارتین وینترکورن ، رئیس پیشین کنسرن خودروسازی فولکس واگن آلمان در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۵ مجبور شد از مقام خود کناره گیری کند. دلیل استعفای او دستکاری در نرم افزار نشان دهنده گازهای سمی در خودروهای دیزل نوساز بود. این رسوایی ده ها میلیارد دلار به کنسرن فولکس واگن خسارت زد. یکی از ارقام ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار غرامت به آمریکا بود که به تازگی بر سر پرداخت آن توافق شد.
اگر این رسوایی به بار نیامده بود، آقای وینترکورن می توانست تا پایان سال ۲۰۱۶ در مقام خود باقی بماند. اما هنگام کناره گیری، به جای آن که به خاطر سرپوش گذاشتن بر « رسوایی گازهای سمی» محاکمه شود، یک میلیون و ۷۰۰ هزار یورو پاداش گرفت.
این پاداش برابر با ۳۰ درصد از ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار یوررو پاداشی بود که رئیس فولکس واگن ، اگر مجبور به کناره گیری نمی شد، باید تا پایان سال ۲۰۱۵ دریافت می کرد ؛ اما  گشاده دستی های کنسرن فولکس واگن در پاداش به یک رئیس متقلب ظاهرا کافی نبود.

مارتین  وینترکورن

مارتین وینترکورن

آقای وینترکورن از اول ژانویه امسال بازنشسته شده است. به گزارش روزنامه های آلمانی او اکنون روزانه سه هزار یورو، ماهانه بیش از ۹۰ هزار یورو و سالانه متجاوز از یک میلیون یورو حقوق بازنشستگی دریافت می کند و اجازه دارد تا پایان زندگی از « اتومبیل خدمت » استفاده کند. البته که در تعیین نوع اتومبیل خدمت نیز اختیار تام دارد.
برای مقایسه باید بدانید که میانگین حقوق حدود ۲۰ میلیون بازنشسته در آلمان در حال حاضر ماهانه ۱۱۷۶ یورو است. البته بازنشستگانی که دارای کمتر از ۴۵ سال سابقه ی کار رسمی هستند، بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو حقوق بازنشستگی دریافت می کنند که به قول خود آلمانی ها « برای زنده ماندن کم و برای مردن زیاد » است.
در این میان حقوق بازنشستگی میلیون ها نفر چنان پایین است که بدون کمک های اجتماعی دولت قادر به ادامه ی حیات نیستند و جمع آوری شیشه های خالی که مردم در پارک ها و خیابان ها رها می کنند، اکنون به شغل جدی بسیاری از بازنشستگان تبدیل شده است.
آیا در چنین جهان نابسامانی انفجار بعضی ها ، و گسترش خشونت و نابسامانی جای تعجب دارد ؟

                                                                                                            ۱۵  دی ماه ۱۳۹۵

نظر شما