۵ - خرداد - ۱۳۹۵
عقاب   علی احمدی


 Saniee  Magazine,no 3 - cover

ماهنامه ی تاریخی ثانیه

صاحب امتیاز و مدیر مسوول : لیلا لطفی

سردبیر : مهدی خاکی فیروز

شماره ی سوم  –  بهمن ماه ۱۳۹۴

۳۲ صفحه – ۵۰۰۰ تومان

نشانی : lotfi.azad@gmail.com و namaa2003@gmail.com

تلفن : ۰۹۱۲۱۶۱۵۸۵۳ و ۸۸۲۸۶۸۹۵ -۰۲۱

پیامک : ۰۹۳۳۰۲۴۸۳۵۱

موضوع شماره ی سوم «مجله ی ثانیه »، مصادره ی انقلابی در سال های پس از جنبش بهمن ۱۳۵۷ ، بررسی اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون اجرایی آن است . روی جلد این شماره تصویری است از محمدصادق فاتح یزدی ، کارآفرینی که به دست سازمان چریک های فدایی خلق ترور شد .

در این شماره می خوانیم :

سرمقاله : چرا از انقلاب می ترسیم ؟ / نوشته ی مهدی  خاکی فیروز

نگاهی به زندگی برادران خیامی ( پایه گذاران صنعت نوین خوروسازی در ایران )

مردی از سرزمین کویر ( نگاهی به کارنامه و پایان کار محمدصادق  فاتح  یزدی، کارآفرین برجسته ی ایرانی )

کرج و مهاجران یزدی / فضل الله ذاکری 

پول مصادره ها در حساب حجت الاسلام خوئینی ها ( چند نامه از روح الله خمینی ، محمد عبایی و  محمد  خوئینی ها )

چگونه با مصاده ی انقلابی می توان یک بانک « ملی » را ملی کرد ؟ ( بررسی مورد بانک صادرات ایران ) / عقاب   علی احمدی

داستان کامیابی ها ، مصادره ها و مهاجرت ها ( بررسی گذرای سرنوشت و پایان کار سرمایه داران کارآفرینی که سرمایه ی آنها پس از جنبش بهمن ۱۳۵۷ مصادره ی انقلابی شد )

هزینه ی چپ روی در اقتصاد ایران / ابراهیم جمیلی

بقای میراث فکری جریان چپ / بابک دربیکی

زنان در پستوی تاریخ ؛ حاضران همیشه غایب  ( گزارش فهیمه ی نظری از سخنرانی منصوره ی اتحادیه  و  سیمین فصیحی  با موضوع « زنان تاریخنگار و تاریخ نگاری زن »)

 

نظر شما